دنیای اقتصاد- بندرعباس - محمدامین طبسی اظهار داشت: به جز سد جگین، وضعیت سه سد مهم شامل سدهای استقلال، سرنی و سد شمیل و نیان مطلوب نیست و میزان آبگیری با توجه به بارندگی کم، پایین است.

وی گفت: حجم سدجگین ۲۱۰ میلیون متر مکعب است که علاوه بر تأمین آب شرب مورد نیاز جاسک و بخشی از بشاگرد، تامین کننده آب کشاورزی در شبکه جگین نیز هست که کاملا پر شده است.

وی ادامه داد: سد سرنی میناب ، تامین‌کننده آب دومین شهر بزرگ استان است. این سد با ظرفیت ۶۱ میلیون متر مکعب به دلیل کاهش بارندگی در حوزه آبخیز در حال حاضر وضعیت آبگیری مناسبی ندارد و تنها ۲۶ درصد از حجم آن پر شده است.

طبسی گفت: بزرگترین سد استان یعنی سد استقلال میناب نیز که تامین کننده آب شرب بندرعباس، میناب و آب کشاورزی و باغات میناب است با حجم ۲۴۰ میلیون متر مکعب در وضعیت آبی مناسبی قرار ندارد و تنها ۲۲ درصد حجم این سد آبگیری شده است.

وی افزود: سد شمیل و نیان دیگر سد مهم استان و تامین کننده بخشی از آب شرب شهر بندرعباس است. حجم نرمال این سد ۹۸.۵ میلیون متر مکعب است که در حال حاضر تنها ۳۰ درصد از این حجم آبگیری شده است.