صبا فولاد خلیج فارس،فولاد سازبرترایران

دنیای اقتصاد- بندرعباس-به نظر می رسد مدیریت صحیح منابع و همچنین استفاده ازپتانسیل های موجود ورشد تولید شرکت ها،عامل تاثیرگذار درثبت این عملکرد مثبت بوده،این در حالی است که برخی از واحدهای تولیدی با رشد منفی مواجه شدند.

در بررسی عملکرد تولیدکنندگان زنجیره فولاد نکته ای برخلاف انتظارها وجود داشت، تولیدکنندگان بزرگ و قدیمی فولاد که باید به ثبات نسبی در بخش تولید رسیده باشند با رشد منفی مواجه شدند.

رشد منفی تولیدکنندگان بزرگ در حالی رخ داده که اغلب تولیدکنندگان با افزایش تولید قابل ملاحظه ای مواجه شدند که البته بخشی از این رشد تولید حاصل به ثمر رسیدن طرح های توسعه ای بوده اما  واحدهایی نیز در سال ۱۴۰۲ رشد تولید حاصل عملکرد مدیریت را تجربه کردند.

در بررسی عملکرد ۱۶ شرکت فولادی در سال گذشته، ۵ شرکت کاهش و ۱۱ شرکت رشد تولید را در کارنامه به ثبت رساندند.شرکت صبا فولاد خلیج فارس به عنوان تولید کننده بریکت آهن اسفنجی با تولید یک میلیون و ۲۳۲ هزار تن بریکت آهن اسفنجی بیشترین رشد تولید معادل ۴۸.۵ درصد را در زنجیره فولاد از آن خود کرد.

رشد تولید این شرکت حاصل عملکرد مدیریت صحیح منابع و بهره وری بوده است. شرکت صبا فولاد خلیج فارس با بکارگیری استراتژی های مناسب در سال ۱۴۰۲از بیشترین میزان تولید برخورداربوده است.

نگاهی به عملکرد صبا فولاد به عنوان شرکت پیشرو دربیشترین رشد تولید محصول نهایی نشان می دهد جهش تولید صبا فولاد در حالی رخ داده که این شرکت به تازگی طرح های توسعه ای خودرا آغازکرده ورشد تولید این شرکت،حاکی از عملکردمناسب ارزیابی شده است.