تکمیل تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس تا سال 1404

دنیای اقتصاد- بندرعباس: مهدی دوستی در بازدید از طرح تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس، با بیان اینکه هدف ما از نوسازی و طرح توسعه تصفیه خانه بندرعباس اجرای یک طرح با کیفیت است، افزود: در هدف گذاری انجام شده این تصفیه خانه نیاز حداقل ۱۵ سال آینده را برطرف کند.

به گفته وی این طرح، یکی از مطالبه دیرینه مردم بندرعباس بوده که در ابتدای دولت سیزدهم در حد محدودی تقریبا به ارزش ۱۷۰ میلیارد ریال پیشرفت داشت اما اکنون بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال قرارداد برای تکمیل این طرح منعقد شده است.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این قرادادها پرداخت شده و با پیشرفت مناسبی همراه است.دوستی گفت: سه فاز نخست این طرح به پایان رسیده و سه فاز دیگر هم آغاز شده و مطابق با برنامه پیشرفت دارد.

وی گفت: یکی از مسائل این طرح بحث ثبت سفارش و مسائل ارزی است که مقرر شده از پایتخت پیگیری شود تا ارز مورد نیاز پروژه تخصیص داده شود.استاندار هرمزگان ادامه داد: چالش دیگر مربوط به گستردگی و پوشش کامل شهر بندرعباس است؛ این پروژه تقریبا ۶ همت (۶۰ هزار میلیارد ریال) هزینه دربر خواهد داشت و این ۶ هزار میلیارد تومان همه فاضلاب بندرعباس را پوشش نخواهد داد البته مشکلات اساسی را حل خواهد کرد و لازمه‌اش این است که پوشش به تمامی طرح های ما همچون طرح ملی مسکن برسد، بخشی از مسکن مهرهایی که قبلا ساخته شده ولی متاسفانه طرح فاضلاب برای آنها انجام نشده است.