بهره گیری از فرصت های توسعه برای تامین برق پایدار هرمزگان

دنیای اقتصاد- بندرعباس: وی با اشاره به دستاوردهای سفر رئیس جمهور به هرمزگان اظهار داشت: دومین سفر رییس جمهوری و هیات دولت ثمرات و دستاوردهای ارزشمندی در حوزه تامین و توزیع برق هرمزگان داشت.

وی ابراز امیدواری کرد؛ این سفر نقطه عطفی در بهره گیری از فرصت های توسعه برای تامین برق مطمئن و پایدار در جزایر و اقصی نقاط استان باشد.

یکی از این دستاوردها، اتخاذ تمهیدات برای اصلاح شبکه توزیع برق بین مزارع کشاورزی است. احداث شبکه بین مزارع باید از محل صرفه جویی انرژی تامین شود ، در این زمینه درخواست ها به سمت مراجع ذیربط هدایت شده است.

همچنین برای تامین برق شهرک های مسکونی  برنامه ریزی هایی صورت پذیرفت که با تامین منابع مالی برای تامین و توزیع برق در شهرک های مسکونی تصمیم گیری می شود. برای تامین و توزیع برق در محدوده های داخل شهرها و روستاها و رفع ناترازی برق و جبران عقب ماندگی ها هم راهکارهایی ارائه شده تا تامین و توزیع برق شهر و روستا سامان بهتری پیدا کند.