6 سامانه کنترل ارتفاع مخازن آب در استان هرمزگان نصب شد

دنیای اقتصاد- بندرعباس: عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه سامانه یاد شده علاوه بر اینکه، کنترل ارتفاع مخازن را راحت تر کرده، باعث جلوگیری از سرریز آب مخازن و هدر رفت آب می شود، افزود: این سامانه ها  در شهر بستک، روستای میلکی پارسیان، شهرک صنعتی حاجی آباد، مخازن ابوموسی، مخازن درگهان و مخزن آب پاک فاز ۲ تصفیه خانه آب بندرعباس نصب شده است.

 وی اعتبار هزینه شده برای خرید و نصب این دستگاه ها را بالغ بر ۳ میلیارد ریال عنوان کرد.

مدیرعامل آبفا ادامه داد: نصب این سامانه ها کمک شایانی به جلوگیری از هدر رفت آب بویژه در تابستان کرد که با توجه به اهمیت موضوع، نصب سامانه های جدید پس از تامین اعتبار مورد نیاز در دستور کار قرار خواهد گرفت.