این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در این مقاله با عنوان «اقدام متعادل‌کننده انرژی اروپا»، زمستان پیش‌رو را «استثنایی» توصیف و تاکید کرد درباره توانایی اتحادیه اروپا برای فراهم‌کردن گاز کافی «تردید جدی» وجود دارد. اظهارات او در حالی بیان می‌شود که واردات گاز طبیعی از روسیه، تامین‌کننده اصلی این اتحادیه، به‌شدت کاهش یافته است. بورل هشدار داد که کشورهای این قاره باید خود را برای قطع کامل واردات گاز از مسکو آماده کنند و گفت اروپا برای جایگزینی منابع گاز روسیه با مشکل مواجه شده است. وی نوشت: حقیقت تلخ این است که برای زمستان امسال، در حال نزدیک‌شدن به محدودیت‌های خرید گاز اضافی از منابع غیر‌روسی هستیم. بنابراین، بخش عمده آن باید از طریق صرفه‌جویی در انرژی، یعنی کاهش تقاضا تامین شود.

ماه گذشته، اتحادیه اروپا طرحی را تصویب کرد که براساس آن، کشورهای عضو به‌طور داوطلبانه مصرف گاز خود را تا ۱۵‌درصد کاهش خواهند داد تا این اتحادیه بتواند این سوخت را قبل از زمستان جمع‌آوری کند. در صورت اضطرار، کاهش داوطلبانه مصرف ممکن است اجباری شود. به گفته بورل، اتحادیه اروپا با خرید LNG بیشتر و دریافت گاز از طریق خطوط لوله از نروژ، الجزایر و جمهوری‌آذربایجان، توانسته سهم گاز روسیه در واردات خود را از ۴۰‌درصد در ابتدای سال به حدود ۲۰‌درصد کاهش دهد. براساس این گزارش، روسیه بارها اعلام کرده است تامین‌کننده قابل‌اعتمادی باقی می‌ماند و به تعهدات قراردادی خود عمل می‌کند؛ اما تحریم‌‌‌های بین‌المللی مانع می‌شود که شرکت گازپروم، اپراتور خط لوله گاز روسیه به اروپا، با ظرفیت کامل گازرسانی کند.