حسن عباس‌زاده با اشاره به‌اینکه سالانه حدود ۵/ ۱میلیارد دلار محصول پتروشیمی به‌کشور وارد می‌شود، ادامه داد: با اجرای ۳۳ طرح پیشران در کشور، واردات محصولات پتروشیمی تا ۷۰ درصد کاهش می‌یابد. وی با اشاره به‌اینکه با اجرای طرح‌های پیشران، حدود ۲۰ محصول جدید تولید می‌شود، افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت تنوع بخشی به‌سبد محصولات پتروشیمی، کاهش واردات و ایجاد توازن در توسعه صنعت پتروشیمی رویکرد تکمیل ارزش و استفاده از محصولات فعلی به‌عنوان خوراک در طرح‌های جدید را در دستور کار دارد.   عباس‌زاده تاکید کرد: با توجه به‌ این رویکرد، طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی در ۶زنجیره تعریف شده که شامل ۳۳ طرح است.  به‌گفته عباس‌زاده، برای ۲۰ طرح پیشران مانند آکریلیک اسید، اس‌ای‌پی و  پروپیلن اوکساید و ... سرمایه‌گذار آمده و مجوز صادر شده‌است.   وی ادامه داد: برای  اجرای ۳۳ طرح پیشران، ۳/ ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است و جمع ظرفیت آن به‌

۳ میلیون تن می‌رسد.  مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: با توسعه این طرح‌ها ضمن اینکه از واردات عمده محصولات بی‌نیاز می‌شویم، خوراک صنایع پایین‌دستی تامین می‌شود. عباس‌زاده سهم زنجیره پروپیلن در طرح‌های پیشران را ۶۰ درصد دانست.