شانا: مدیرعامل شرکت بهره‎برداری نفت و گاز کارون از ثبت رکورد ١٨٠ عملیات تعمیری توسط دستگاه لوله مغزی سیار روی چاه‎های این شرکت در سال ١٣٩٥ خبر داد. محسن دهانزاده گفت: این عملیات در یک سال گذشته با حدود هزار و ٢٠٠ دکل روز و با هدف حفظ و افزایش ظرفیت تولید نفت خام انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن ٥٧ درصد افزایش داشته است. وی با اشاره به اینکه در بیش از ٩٠ مورد از عملیات تعمیری، از دستگاه‎های سیار فرآورش نفت (MOT) استفاده شده است، اظهار کرد: به‌کارگیری دستگاه‎های فرآورش سیار سبب بازیافت بیش از ١١٨ هزار بشکه نفت شده است و همه این موارد در شرایط ایمن و بدون حادثه و به منظور جلوگیری از سوزاندن نفت در گودال سوخت و اجتناب از آلودگی زیست محیطی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت بهره‎برداری نفت و گاز کارون افزود: پارسال ٢٧ حلقه چاه با ١١٦ دکل روز با به‌کارگیری بسته سیار تولید و تزریق نیتروژن و بدون استفاده از دستگاه لوله مغزی سیار تعمیر شد. وی تصریح کرد: مجموع تعمیرات صورت گرفته باعث افزایش ٩٢ هزار و یکصد بشکه‎ای ظرفیت تولید روزانه نفت در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون شده است. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون یادآور شد: توان تولید نفت خام این شرکت هم‌اکنون بیش از یک میلیون و ٣٥ هزار بشکه در روز است.