فارس: مجتمع گاز پارس‌جنوبی با تعریف پروژه‌های متعدد در زمینه کاهش فلر توانست میزان مشعل‌سوزی را که در سال ۸۷، دو هزار و ۵۳۸ میلیون متر مکعب بود به ۴۰۰ میلیون متر مکعب در سال کاهش دهد.

میزان مشعل‌سوزی‌ در پالایشگاه‌های اول تا پنجم پارس‌جنوبی در سال‌های اخیر روند نزولی بسیار مطلوبی را پیموده است. به‌طوری‌که میزان مشعل‌سوزی این فازها در بین سال‌های ۸۷ تا ۹۵، بیش از ۸۲ درصد کاهش یافته است. از دیگر برنامه‌های این مجتمع گازی در زمینه محیط‌زیست می‌توان به رشد فضای سبز ایجاد شده این مجتمع از ۶۴/ ۵ درصد به ۴/ ۱۱ درصد و حذف چاله‌های آتش در پالایشگاه‌های سوم، چهارم و پنجم اشاره کرد. این گزارش حاکی است میزان COD پساب در پالایشگاه‌های اول تا پنجم نیز به میزان مناسبی کاهش یافته است. به‌طوری‌که COD پساب در پالایشگاه‌ اول که در سال ۹۰ برابر هزار و ۲۵۳ میلی‌گرم بر لیتر بوده در سال گذشته به ۷۴ میلی‌گرم بر لیتر رسیده است. همچنین این عدد در بازه ذکرشده در پالایشگاه دوم از ۲ هزار و ۹۵۶میلی‌گرم بر لیتر به ۸۶۷میلی‌گرم بر لیتر و در پالایشگاه سوم نیز از ۵۳۵ میلی‌گرم بر لیتر به ۱۲۴ میلی‌گرم بر لیتر کاهش یافته است. همچنین میزان COD پساب پالایشگاه چهارم نیز کاهش چشمگیری داشته و از ۱۳۲ میلی‌گرم بر لیتر به ۳۴ میلی‌گرم بر لیتر تقلیل یافته است. در پالایشگاه پنجم نیز با ادامه این روند نزولی در بین سال‌های ۹۱ تا ۹۵ میزان COD پساب از ۳ هزار و ۱۱میلی‌گرم بر لیتر به ۶۰۶ میلی‌گرم بر لیتر رسیده است.