Untitled-1

 به نظر می‌رسد، آلومینیوم برای گذشتن از این محدوده به قدرت زیادی نیاز دارد. با توجه به اینکه روند بلندمدت این فلز صعودی است، فعلا احتمال اتفاق افتادن سناریوی افزایشی از سناریوی کاهشی بیشتر به نظر می‌رسد، بنابراین می‌توان انتظار داشت آلومینیوم بعد از گذشتن از دو محدوده 2 هزار و 500 دلار و 2 هزار و 600 دلار به منطقه 2 هزار و 685 دلار برسد.

بعضی از اندیکاتورهای تکنیکال حضور قیمت آلومینیوم را در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم را تایید می‌کنند. بنابراین ممکن است این فلز در یکی از مناطق مقاومتی که گفته شد، تغییر روند داده و مسیر کاهشی را در پیش بگیرد. در این صورت، سه منطقه 2 هزار و 350 دلار، 2 هزار و 300 دلار و 2 هزار و 250 دلار می‌توانند به عنوان حمایت نقش بازی کنند.

 بررسی محدوده‌های مهم قیمتی

در صورت ادامه افزایش قیمت‌ها، اولین محدوده‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده 2 هزار و 500 دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی بیشتر می‌کند. در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده 2 هزار و 685 دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را برای ادامه روند صعودی افزایش می‌دهد. قیمت، برای عبور از این محدوده به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

در صورت کاهش قیمت‌ها محدوده خط روند نزولی کوتاه مدت می‌تواند مانع آغاز حرکت اصلاحی در آلومینیوم شود. در صورت کاهش بیشتر قیمت‌ها، محدوده خط روند صعودی بلندمدت می‌تواند مانع کاهش قیمت‌ها شود. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی خواهد بود و احتمال ریزش را بسیار زیاد می‌کند. محدوده خط روند صعودی بلندمدت، سطح حمایتی بسیار قدرتمندی است که شکسته شدن آن می‌تواند خبر از رکود طولانی‌مدت، در بازار این فلز دهد. در صورت کاهش قیمت آلومینیوم، اولین محدوده‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده 2 هزار و 400 دلار است. این منطقه به عنوان حمایت تغییر نقش داد و به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از این محدوده به سمت پایین با مشکلاتی فراوانی مواجه خواهد شد. در صورت شکسته شدن روند صعودی، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده 2 هزار و 350 دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، امید‌ها را برای ادامه روند صعودی کاهش می‌دهد.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند