به گفته آنها همزمان با رشد معاملات در ابتدای سال جاری و ورود حجم زیادی از متقاضیان مصرفی و سرمایه‌ای به بازار مسکن، بخش زیادی از فایل‌های نوساز عرضه شده در گروه کوچک و میان‌متراژ به سرعت خریداری شدند. چراکه بودجه بخش زیادی از متقاضیان موجود در بازار برای خرید آپارتمان با متراژ این گروه از واحدهای مسکونی مطابقت داشت.

از این رو در مقطع کنونی بخش زیادی از واحدهای نوساز موجود در بازار خرید و فروش ملک، واحدهای بزرگ‌متراژ (بیش از ۹۰ متر) هستند. این در حالی است که عمده متقاضیان باقی‌مانده در بازار فعلی مسکن، خانه‌اولی‌هایی هستند که توانایی خرید این واحدهای مسکونی را ندارند. در جدول نبض بازار امروز قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های نوساز در مناطق مختلف پایتخت ارائه شده است و عمدتا قیمت‌های ارائه شده از سوی مالکان بیش از قیمت میانگین اعلام شده در هر منطقه از شهر است.

 

07-02