لیلی گلستان copy

وی که عضو هیات داوران نهایی ششمین دوره جایزه داستان‌نویسی «ارغوان» بود، توضیح داد: آنچه در قصه‌های امسال خیلی عجیب می‌نمود، بار خشونت و جنبه‌های منفی داستان‌ها بود. به‌هرحال شرایط اجتماعی در حال‌وهوای این قصه‌ها بسیار موثر است، زیرا در دوره‌های گذشته این‌همه خشونت و رنج و درد در داستان‌های جوانان دیده نمی‌شد. جالب است که ما سه داور، در گفت‌وگویی هم که با یکدیگر داشتیم هم‌نظر بودیم که این اندازه تلخی و غم که در داستان‌ها وجود دارد، نشانگر معضلاتی است که نسل جوان ما دچار آن شده است. او از ضعف نویسندگان جوان در زبان فارسی به عنوان دیگر نکته تاسف‌انگیز در داستان‌های امسال یاد کرد و گفت: تعداد زیادی از نویسندگانی که داستان‌های خود را ارائه کرده بودند، در بحث زبان فارسی ضعف داشتند در‌حالی‌که این ضعف در دوره‌های گذشته این اندازه مشهود نبود. متاسفانه به نظر می‌رسد تعدادی از نویسندگان جوان به زبان مادری خود و قواعد آن کم‌اعتنا هستند و این کم‌توجهی برای من به‌شخصه بسیار دردناک است. گلستان افزود: با همه اینها چند قصه بسیار درخشان هم داشتیم که از تخیل نویسندگان جوان نشات گرفته بود. خوشبختانه با وجود شرایط موجود، شور و شوق نوشتن در بچه‌های جوان از بین نرفته است. با وجود همه سختی‌ها، همیشه امید داریم و این برایمان نقطه روشنی است که بچه‌های جوان مستعد را به عنوان نویسندگان جوان به جامعه ادبی کشور معرفی کنیم.