اجرای نمایشی از یاسمینا رضا در سالن  ناظرزاده کرمانی

«آرت» که در ایران با نام «هنر» نیز شناخته می‌شود، از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۲ در سالن‌های تئاتر لندن و دیگر شهرهای انگلیس روی صحنه رفته و جزو پرفروش‌ترین تئاترهای روی صحنه در انگلستان به شمار می‌رود. این استقبال در دیگر شهرهای مطرح اروپا و آمریکا نیز به همین منوال بوده است. موضوع نمایش‌نامه «آرت» درباره چند دوست است که یکی از آنها تابلوی نقاشی مدرنی را خریده و در واقع یک بوم خالی است. آنها بر سر نقاشی تابلو بحث و مشاجره می‌کنند و دوستی‌شان به هم می‌خورد. تم اصلی نمایش‌نامه «آرت»، خودفریبی است. یاسمینا رضا در مقدمه این کتاب می‌گوید: «خودفریبی برای من بخش مهمی از زندگی است. خودفریبی امروز حکومت می‌کند. خودفریبی عنصر مسلط نهاد بشری است. خودفریبی تنها دروغ گفتن به دیگران نیست بلکه دروغ گفتن به خود است. شکلی از محافظت است و ناشی از احساسات دیگر مثل احساس غرور، نخوت، ترس، و درآمیختن با دیگران است.»