کاظم نظری در گفت‌وگو با ایرنا توضیح داد: بلاگرها در پنج دقیقه آخر نمایش‌نامه‌خوانی، کنار یک هنرمند نشسته‌اند و عکس گرفته‌اند. واکنش نشان دادن به این مساله دور از اخلاق است. مگر من می‌توانم مانع نمایش دیدن آنها بشوم؟ حتی فرض کنید آنها بخواهند در یک نمایش بازی کنند. آیا می‌توانیم بگوییم به خاطر اینکه بلاگر هستید حق ندارید؟ همین بلاگرها برای زیارت به حرم امام رضا(ع) هم رفته‌اند. اینها هموطن ما هستند و دنبال‌کننده دارند. وی افزود: یک هنرمند برای اینکه کارش دیده شود از بلاگرها استفاده می‌کند. این مساله دیگری است که باید حل کنیم. اگر یک هنرمند از این بلاگرها سوءاستفاده می‌کند، این کار غیراخلاقی است.