امیدوارم عشق و خرد بر جهان حکمفرما شود

این هنرمند به بهانه سالروز تولدش و نزدیکی نوروز گفت: آرزوی روزهای روشن و پر از مهربانی و عشق دارم. امیدوارم امسال، سال نور باشد. خوشبختانه این روزها هوا خوب است و با خوب شدن هوا، حال ما هم خوب می‌شود.  اکسیژن تنها چیزی است که باید به صورت رایگان در اختیار همه مردم جهان قرار بگیرد؛ ثروتی که در اختیار هیچ نهادی نیست و با عملکرد نادرست‌ هوای پاک آلوده می‌شود. بابک که همواره دغدغه محیط زیست را دارد، ادامه می‌دهد: امیدوارم زمین و آسمان نفسی بکشند و امسال، سال هنر و خرد و دانش و کار باشد. همیشه همه هنرها به مردم کمک کرده‌اند، هم آنان را شاد کرده‌اند و هم آگاهی‌بخش بوده‌اند. هنر، نیاز روحی انسان است و همیشه برای او نجات‌بخش بوده. به‌خصوص اگر از کودکی آن را در اختیار بچه‌ها قرار بدهیم. وی تاکید کرد: دوباره آرزو می‌کنم که عشق و خرد بر جهان حکمفرما شود چون اگر چنین شود، همه امور دیگر حل می‌شود.