همچنین میانگین شمارگان ۹۰۸ نسخه است که نسبت به بازه زمانی مشابه کاهش ۹درصدی را شاهد هستیم. طبق آمارهای خانه کتاب،‌ در این ماه تعداد کتاب‌های چاپ اول ۷هزار و ۸ عنوان و شمار تجدید‌چاپی‌ها ۴ هزار و ۹۴۷ اثر بوده است. بیشترین موضوعات چاپ اول به کودک و نوجوان، علوم اجتماعی، ادبیات، کمک‌درسی و علوم عملی اختصاص دارد. در این ماه موضوعات کودک و نوجوان، کمک‌درسی، ادبیات، علوم عملی و دین بیشترین میزان تجدیدچاپ را داشتند.

از میان مجموع کتاب‌های منتشره در بهمن‌ماه امسال،‌ ۸‌هزار و ۳۷۸ اثر تالیف و ۳هزار و ۵۷۷ اثر ترجمه بوده‌اند. در موضوعات کمک‌درسی، کودک و نوجوان، علوم اجتماعی، ادبیات و دین بیشترین میزان تالیف صورت گرفته است. موضوعات کودک و نوجوان، ادبیات، فلسفه و روان‌شناسی، علوم عملی و علوم اجتماعی بیشترین موضوعاتی بودند که در این ماه ترجمه شده‌اند.