تسنیم: ایران با تولید بیش از ۳۴۸ میلیون تن ماده معدنی در یک سال دهمین تولیدکننده بزرگ مواد معدنی در جهان شناخته شد.

کمیته بین‌المللی سازمان‌دهنده کنگره‌های معدن جهان که مقر آن در وین اتریش قرار دارد در گزارشی از وضعیت تولید مواد معدنی در جهان، ایران را به‌عنوان دهمین تولیدکننده بزرگ مواد معدنی در جهان معرفی کرد. بر اساس این گزارش که بر پایه آمار سال 2013 تهیه شده است ایران در این سال 348 میلیون و 358 هزار تن ماده معدنی تولید کرده که تنها از 9 کشور جهان کمتر بوده است. در این سال چین بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد معدنی در جهان بوده است. کل تولید مواد معدنی چین در این سال به 4.465 میلیارد تن رسید. آمریکا نیز با 2.019 میلیارد تن و روسیه با 1.211 میلیارد تن به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. بر اساس این گزارش ارزش کل مواد معدنی تولید شده در ایران طی سال 2013 بالغ بر 162.375 میلیارد دلار اعلام شده است. ایران به لحاظ ارزش تولیدات معدنی نیز در رتبه هشتم جهان قرار گرفته است. چین با 777 میلیارد دلار، آمریکا با 577 میلیارد دلار و عربستان با 447 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم جهان از نظر ارزش تولیدات معدنی قرار گرفته‌اند. میزان کل تولید مواد معدنی در 168 کشور جهان در سال 2013 بالغ بر 17‌میلیارد و 277‌میلیون و 594 هزار تن به ارزش 5 هزار و 433 میلیارد و 759 میلیون دلار اعلام شده است. ایران حدود 300 میلیون تن انواع سوخت‌های معدنی، 28 میلیون و 767 هزار تن مواد معدنی صنعتی، بیش از 17 میلیون و 645 هزار تن آهن و فرو آلیاژها و همچنین 658‌هزار و 812 تن فلزات غیرآهنی در این سال تولید کرده است.