گروه صنعت و معدن: وزارت صنعت، معدن و تجارت ترکیب اشتغال صنعتی را به تفکیک ۳۱ گروه فعالیت صنعتی و پیشرفت فیزیکی طرح‌ها در بهار ۹۴ اعلام کرد. بر اساس جدول اعلام شده از سوی وزارتخانه برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد پیش‌بینی اشتغال برای بیش از دو میلیون و ۸۲ هزار نفر صورت گرفته است. برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۴۰ درصد نیز پیش‌بینی اشتغال برای بیش از ۲۳۰ هزار و ۱۰۰ نفر است. از سوی دیگر، برای طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد نیز برای بیش از ۱۷۵ هزار و ۳۰۰ نفر فرصت شغلی پیش‌بینی شده که این میزان اشتغال برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد برای بیش از ۱۱۲هزار و ۵۰۰ نفر است. همچنین برای طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۱۰۰ درصد برخوردارند نیز ایجاد فرصت شغلی برای بیش از ۱۲۹هزار و ۴۰۰ نفر است.


متولیان حوزه صنعت امیدوارند با لغو کامل تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، کشور تا 10 سال آینده به مرز کشورهای صنعتی برسد. در واقع به اعتقاد آنها چنانچه بتوان کشور را به سطح مناسب صنعتی رساند، مشکل اشتغال کشور حل می‌شود.


در میان طرح‌های در دست اجرا که از پیشرفت فیزیکی کمی برخوردارند، گروه‌های فعالیت «محصولات غذایی و آشامیدنی ها»، «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» و «محصولات از لاستیک و پلاستیک» در ایجاد اشتغال صنعتی پیشتاز هستند.


براساس جدیدترین آمارها، در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی صفر تا 20 درصد برای بیش از 331 هزار و 400 نفر فرصت شغلی در گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی ها» پیش‌بینی شده است. شاید علت اصلی افزایش شاغلان در این بخش را بتوان با تغییر رفتار مصرفی خانوارها و حرکت به سمت استفاده از محصولات آماده غذایی و آشامیدنی توضیح داد.


در گروه «سایر محصولات کانی غیرفلزی» پیش‌بینی اشتغال صنعتی برای حدود ۳۱۴ هزار نفر است.

در رتبه سوم از لحاظ پیش‌بینی اشتغال صنعتی گروه «ساخت فلزات اساسی» قرار دارد که برای بیش از ۲۳۱ هزار و ۳۰۰ نفر فرصت شغلی پیش‌بینی شده است. در گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» پیش‌بینی اشتغال برای بیش از ۱۶۲ هزار و ۷۰۰ نفر است.


در گروه «محصولات از لاستیک و پلاستیک» نیز ایجاد فرصت شغلی برای بیش از 140 هزار و 400 نفر پیش‌بینی شده است. در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 20 تا 40 درصد نیز همین ترکیب بار دیگر تکرار شده است؛ اما جابه جایی رتبه میان گروه فعالیت‌های صنعتی ثبت شده است. در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 20 تا 40 درصد به ترتیب «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» و «محصولات از لاستیک و پلاستیک» به ترتیب اشتغال‌زاترین گروه‌های صنعتی است.


در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد روند اشتغال‌زایی با کمی تغییر مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که گروه «ساخت فلزات اساسی» رتبه اول را در بیشترین فرصت شغلی پیش‌بینی شده کسب کرده است. پس از آن به ترتیب گروه فعالیت «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها»، «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت منسوجات» و «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» قرار دارند.


در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 60 تا 80 درصد نیز سهم «سایر محصولات کانی غیرفلزی» در پیش‌بینی اشتغال از بقیه گروه‌ها بالاتر است؛ به‌طوری‌که در این گروه برای بیش از 20 هزار و 200 نفر فرصت شغلی پیش‌بینی شده است. پس از آن گروه فعالیت «ساخت فلزات اساسی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها»، «ساخت منسوجات» و «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» قرار دارد.


آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرح‌های در دست اجرا نشان می‌دهد که در طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۱۰۰ درصد بیشترین سهم اشتغال پیش‌بینی شده به گروه «سایر محصولات کانی غیرفلزی» اختصاص دارد.


پس از آن نیز گروه فعالیت «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» و «محصولات فلزی فابریکی» در رتبه‌های بعدی قرار دارند.


در مقابل اشتغال‌زاترین گروه‌های صنعتی، سه گروه شامل «کامپیوتر و فعالیت‌های مربوطه»، «استخراج زغال سنگ ولینیت» و «کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته» کمترین فرصت اشتغال پیش‌بینی شده را ثبت کرده‌اند.

رتبه‌بندی صنایع اشتغال‌زا