گروه صنعت و معدن: مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در آستانه فرارسیدن روز حمایت از صنایع کوچک از سرمایه‌گذاری 551 هزار میلیارد ریالی واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خبرداد.

سید محمدعلی سید ابریشمی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 700هزار نفر در این مناطق صنعتی مشغول فعالیت هستند، گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که بیش از پنجاه سال از فعالیت آن می‌گذرد، به‌عنوان سازمانی توسعه‌ای با به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی و تکمیل زیرساخت‌های صنعتی، توانسته بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فراهم کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بیش از 30 هزار طرح در دست اجرا در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تصریح کرد: این سازمان که نقش‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و پشتیبانی از ایجاد و توسعه صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور را به منظور افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و بهبود فضای کسب‌وکار صنایع کوچک کشور با استفاده از منابع داخلی و خارجی بر عهده دارد نه تنها زیرساخت‌های مورد نیاز را برای 34 هزار واحدی صنعتی به بهره‌برداری رسیده فراهم کرده، بلکه امکان اشتغال را برای بیش از 700هزار نفر در این مناطق صنعتی فراهم کرده است. سید ابریشمی در ادامه به جایگاه صنایع کوچک در اقتصاد اشاره کرد و افزود: اهمیت صنایع کوچک و متوسط در ادبیات موضوعی اقتصاد جهانی به خوبی تبیین شده و در قریب به اتفاق کشورهای جهان توسعه صنایع کوچک جزو سیاست‌های اصلی و اولویت‌دار دولت‌ها به شمار می‌رود و رویکرد ویژه‌ای به منظور حمایت از ایجاد، رشد و بقای این‌گونه واحدها اتخاذ می‌شود.


مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اظهار کرد: نقش‌آفرینی صنایع کوچک باعث شده که سرعت بخشیدن به روند توسعه صنعتی در گرو اولویت دادن به رشد و توسعه این صنایع قرار گیرد زیرا این صنایع به دلایل مختلف می‌توانند نقش محوری و مشارکت حائز اهمیتی در توسعه اقتصادی و صنعتی نظام‌های اقتصادی توسعه یافته و در حال توسعه داشته باشند.


وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل داده است، گفت: همان‌طور که اشاره شد افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و بهبود فضای کسب‌وکار صنایع کوچک کشور یکی از ماموریت‌های اصلی سازمان تعریف شده است. سید ابریشمی گفت: براساس آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 81 هزار واحد صنعتی کوچک در سطح کشور بابیش از یک میلیون شغل نفر اشتغال در داخل و خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی مشغول فعالیت هستند.