به گزارش روابط‌‌‌عمومی سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات‌‌‌معدنی کشور، رضا جدیدی با بیان مطلب فوق افزود: با نگاهی به روند اجرای برنامه‌‌‌ها، توان متخصصان سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات‌‌‌معدنی کشور، بهره‌‌‌گیری از توان بخش دانشگاهی و جامعه مهندسان مشاور و مجموعه‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان و همچنین فعالیت‌‌‌های زیرساختی که طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده، انتظار رشد تولید اطلاعات پایه زمین‌‌‌شناسی و اکتشافی و همچنین افزایش بهره‌‌‌وری نیروی انسانی را به میزان دست‌کم ۳۰‌درصد برای سال‌جاری داریم. وی در این خصوص گفت: در سال‌جاری و برای نخستین بار در تاریخ فعالیت‌‌‌های سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات‌‌‌معدنی کشور دست‌کم ۴۰۰پروژه تکمیل و اجرا می‌شود.