به گزارش «ایسنا»، طبق اعلام مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، در میان دستگاه‌‌هایی که بیشترین تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا را انجام داده‌‌اند، سازمان ملی استاندارد با تبدیل ۲۱.۸‌درصد از مجوزهای کاغدی به شناسه یکتا، اصناف زیرمجموعه وزارت صمت با تبدیل ۱۲.۸‌درصد از مجوزها به شناسه یکتا، وزارت ورزش با تبدیل ۷.۲‌درصد و سازمان انرژی اتمی با تبدیل ۲.۶‌درصد از مجوزهای صادره کاغذی به شناسه یکتا در صدر جدول رتبه‌بندی دستگاهی قرار دارند.

قوه قضائیه، وزارت علوم، بانک‌مرکزی و سازمان محیط‌زیست با توجه به میزان تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک (شناسه یکتا) در قعر جدول رتبه‌بندی دستگاهی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، قرار دارند.  از تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مجوزهای کاغذی بی‌اعتبار هستند و سامانه‌‌های دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمات نمی‌‌دهند.