میزان پرشدگی سدهای کشور به ۵۸‌درصد رسید

به گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، فیروز قاسم‌‌‌زاده، عنوان کرد: میزان پرشدگی سدهای کشور با بهبود نسبی در بارش‌‌‌های اخیر در شرایط مساوی با سال گذشته قرار گرفت و ۵۸‌درصد مخازن سدهای کشور در حال حاضر پر است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، بارش کشور براساس شبکه ایستگاه‌‌‌های مبنای وزارت نیرو، دارای کاهش ۱۷درصدی نسبت به شرایط نرمال است و همین امر در کنار تداوم چهار سال کم‌‌‌بارش، باعث کاهش ۱۱درصدی ورودی به مخازن سدهای کشور نسبت به سال گذشته شده است.

سخنگوی صنعت آب با اشاره به اینکه میزان پرشدگی سدها بسته به تمرکز بارش در مناطق مختلف کشور متفاوت است، افزود: تفاوت بارش به نوعی است که حدود ۲۰‌درصد سدهای مهم کشور دارای پرشدگی بالای ۹۰‌درصد هستند و حدود ۲۵‌درصد سدها زیر ۲۰‌درصد پرشدگی دارند.

وی اظهار کرد: سدهای استان تهران در حال حاضر دارای ۱۶‌درصد پرشدگی بوده و با کاهش ۹درصدی نسبت به سال گذشته مواجه هستند. بنابراین مدیریت مصرف و صرفه‌‌‌جویی در آب برای شهروندان تهرانی توصیه می‌شود.