مصطفی تنها در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در مورد ممنوعیت فروش سبدی تایر، اظهار کرد: براساس این مصوبه مقرر شده که تایر را به صورت سبدی نفروشیم و به هر کسی یک محصول بدهیم؛ در واقع خریدار محق باشد بگوید که چه تایری می‌‌‌خواهد و ما فقط همان تایر را به خریدار بدهیم، در حالی که در طول تاریخ صنعت تایر، تایر به صورت سبدی عرضه شده است.

وی با بیان اینکه ممنوعیت فروش سبدی تایر مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، افزود: وقتی تولیدی صورت می‌گیرد خطوط موازی دارد؛ یعنی از یک جایی محصولات مختلف از هم جدا می‌‌‌شوند. هر کارخانه متناسب با داده‌‌‌های بازار از سال قبل، برنامه‌‌‌ریزی تولید در ابتدای سال را برای خود انجام می‌دهد. بر همین مبنا نیز برای این برنامه‌‌‌ریزی از سال قبل مواد اولیه می‌‌‌خرند و تجهیزات و کارخانه را برای تولید برنامه‌‌‌ریزی‌شده مجهز می‌کنند. حال اگر تولید، خود را با نوسانات بازار تطابق دهد، برخی مواد اولیه و تجهیزات در کارخانه کم و زیاد می‌‌‌آید و نظامات تولید بر هم می‌خورد.  سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: فروشندگان تایر براساس اصل تجارت به دنبال به حداکثر رساندن سود و افزایش سرمایه خود هستند و بر همین اساس هم طبیعتا به دنبال تایری خواهند رفت که بیشترین سود را بدهد یا بیشترین فاصله قیمتی را با قیمت کارخانه داشته باشد. در این صورت مصرف‌کنندگان باقی سایر تایرها باید چه کنند که تایر خود را پیدا نمی‌‌‌کنند؟ وی تاکید کرد: این شیوه فروش باعث می‌شود که تولید و بازار دچار هرج و مرج شود؛ زیرا این شیوه مبتنی بر شناخت بازار و طبیعت تایرسازی و تایرفروشی نیست. بنابراین با ممنوعیت عرضه سبدی تایر مخالفیم؛ زیرا این شیوه باعث می‌شود کارخانه‌ها با حداکثر طرفیت کار نکنند.