تعیین اولویت‌‌‌ها و ماموریت‌‌‌های کلیدی هر کارگروه و انتخاب روسای این کارگروه‌‌‌ها در دستور کار این جلسه قرار داشت. براساس مصوبه این جلسه، مهم‌ترین رسالت کارگروه‌‌‌ها، تعریف ماموریت‌‌‌های مشخص، قابل‌‌‌اندازه‌‌‌گیری، عملیاتی و قابل اجرا و در چارچوب برنامه‌‌‌ها و اولویت‌‌‌های مصوب کمیسیون در بازه زمانی دوساله فعالیت کمیسیون خواهد بود.

بر این اساس، اولویت‌‌‌های کارگروه بازار و بورس‌کالاهای معدنی، ارائه پیشنهاد در خصوص نحوه قیمت‌گذاری پایه مواد معدنی در بورس‌کالا و نحوه ارزش‌‌‌گذاری مواد معدنی خواهد بود. همچنین مهرداد اکبریان، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون به عنوان رئیس این کارگروه انتخاب شد.

اولویت‌‌‌های کارگروه ماشین‌‌‌آلات معدنی، تدوین گزارش بررسی وضعیت ماشین‌‌‌آلات معدنی و تدوین پیش‌‌‌نویس تقنینی پیشنهادی به دولت، خواهد بود. علی خطیبی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی به عنوان رئیس این کارگروه تعیین شد. همچنین کامران وکیل به عنوان رئیس کارگروه منابع طبیعی و محیط‌‌‌زیست این کمیسیون انتخاب شد. تدوین ضوابط جامع حفاظت محیط‌‌‌زیست در حوزه معدن و تهیه طرح جامع احیا و بازسازی مناطق و حاشیه فعالیت معدنی نیز به عنوان اولویت این کارگروه مشخص شد.

اولویت‌‌‌های کارگروه قوانین و مقررات حوزه معدن نیز پیگیری اجرای نرم‌‌‌افزار حقوق دولتی، پیگیری اجرای صحیح ماده ۴۳ قانون برنامه ششم و تهیه پیش‌‌‌نویس آیین دادرسی شورای عالی معادن، تعیین شده و مجید سروش، مشاور ارشد کمیسیون معدن و صنایع معدنی به عنوان رئیس این کارگروه انتخاب شد. افزون بر این، اولویت‌‌‌های کارگروه استراتژی بخش معدن هم تدوین سیاست ملی حوزه معدن تعریف شد و سعید عسکرزاده، دبیرکل انجمن سنگ‌آهن ایران هم به‌عنوان رئیس این کارگروه تعیین شد. همچنین کارگروه اکتشاف با حضور نمایندگان بخش‌‌‌های مختلف دولتی و خصوصی تشکیل شد، اما تعیین ماموریت‌‌‌ها و انتخاب رئیس کارگروه، به دریافت نظرات اعضا و جمع‌‌‌بندی در جلسات بعدی موکول شد.