به گزارش پایگاه اطلاع‌‌‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، محمدرضا خانیکی اظهار کرد: دومین ماه فصل پاییز با ۱۸میلی‌متر بارش، در حالی به پایان رسید که سهم استان تهران از مجموع ریزش‌‌‌های جوی ثبت‌شده در شبکه سنجش ایستگاه‌‌‌های آب و هواشناسی، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، نسبت به مدت مشابه سال گذشته و بلندمدت به ترتیب با کاهش ۴۴ و ۲۴.۶درصدی مواجه بود. مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌‌‌ای تهران گفت: براساس پیش‌بینی‌‌‌های سازمان هواشناسی، انتظار فعالیت پدیده ال‌نینو و وقوع بارش‌‌‌های فرانرمالی در فصل پاییز و به‌ویژه ماه‌‌‌های آبان و آذر می‌‌‌رفت، ولی برخلاف الگوهای پیش‌بینی‌شده، دومین ماه فصل پاییز نیز با کاهش قابل‌توجه ریزش‌های جوی به پایان رسید تا همچنان تمام امیدها معطوف به فعالیت سامانه‌‌‌های بارشی در ماه‌‌‌های آتی باشد.

خانیکی با بیان اینکه سامانه بارشی ۲۹ و ۳۰آبان‌ماه، با ۱۰.۶میلی‌متر بارش، حدود ۶۰درصد از میزان ریزش‌‌‌های آبان‌ماه را به خود اختصاص داد، افزود: این سامانه بارشی نخستین برف پاییزی را در ارتفاعات لواسان، لار، طالقان و کن ثبت کرد و توانست بعد از ۲۸روز با استقرار جبهه هوای کم‌فشار، دمای متوسط استان را نسبت به دوره نرمال، کاهش دهد و بارندگی‌‌‌های قابل‌توجهی را در حوضه آبریز سدها ثبت کند، به گونه‌‌‌ای که حوضه آبریز سد طالقان ۲۸.۸میلی‌متر، سد امیرکبیر ۲۶.۳میلی‌متر، سد لتیان ۳۱میلی‌متر، سد ماملو ۱۱.۹میلی‌متر و سد لار ۲۱.۶میلی‌متر بارش را در دوره فعالیت این سامانه بارشی تجربه کردند. وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سرمای حادث‌شده در سطح استان تهران این سامانه بارشی تاثیر چندانی بر افزایش آبدهی ایستگاه‌‌‌های هیدرومتری و به‌ویژه ورودی سدهای تامین‌کننده منابع آب استان نداشت و در نتیجه توجه به مولفه‌های مدیریت منابع و مصارف بیش از پیش ضروری است.