برپایه این گزارش، چین با ۲میلیارد و ۹۰۴میلیون دلار مقصد نخست صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی ایران بود که سهم ۷/ ۲۳درصدی از کل صادرات این بخش را به خود اختصاص داده است. پس از آن، عراق با ۲میلیارد و ۷۱میلیون دلار (سهم ۹/ ۱۶درصدی)، ترکیه با یک‌میلیارد و ۸۵۴میلیون دلار (سهم ۱/ ۱۵درصدی)، امارات متحده عربی با یک‌میلیارد و ۳۳۹میلیون دلار (سهم ۹/ ۱۰درصدی) و اندونزی با ۷۷۰میلیون دلار (سهم ۳/ ۶درصدی) در رتبه‌‌‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند. براساس این گزارش، سال گذشته ۴۸میلیون و ۶۹۰‌هزار تن انواع محصولات معدن و صنایع معدنی به ارزش ۱۲میلیارد و ۲۴۰میلیون دلار از کشورمان به ۱۶۸کشور جهان صادر شد. در این میان، میزان صادرات زنجیره فولاد ۵میلیارد و ۷۶۰میلیون دلار، زنجیره مس یک‌میلیارد و ۵۷۷میلیون دلار، زنجیره آلومینیوم ۳/ ۹۷۳میلیون دلار، گندله ۳/ ۶۲۶میلیون دلار، زنجیره روی ۵۹۷میلیون دلار، زغال‌سنگ و کک ۷/ ۴۵۳میلیون دلار، زنجیره سیمان ۲/ ۳۴۳میلیون دلار، آهن اسفنجی ۱/ ۲۰۶میلیون دلار، انواع سنگ و محصولات مرتبط ۷/ ۱۹۹میلیون دلار، زنجیره مولیبدن ۱/ ۱۱۱میلیون دلار، کنسانتره آهن ۹۰میلیون دلار، انواع فرو ۶/ ۸۱میلیون دلار و زنجیره سرب ۲/ ۸۰میلیون دلار بود.