به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، اولین برنامه وزارت نیرو برای تامین برق صنایع و مدیریت مصرف برق، انتقال روز تعطیلی صنایع از جمعه به یکی دیگر از روزهای هفته است که دوره اجرای آن از ابتدای تیرماه تا انتهای مردادماه در نظرگرفته شده است و حداقل دوره همکاری باید چهار روز غیرمستمر باشد. البته یکی دیگر از راه‌های تامین برق صنایع در فصل گرما این است که به آنها اجازه داده شده است، فعالیت خود را در ساعات شبانه تا ۸صبح روز بعد ادامه دهند. همچنین صنایع با توجه به میزان همکاری متناسب با نرخ خرید انرژی و نرخ خرید دیماند و تعداد ساعاتی که در راستای مصرف بهینه برق با وزارت نیرو همراهی کرده‌‌‌اند، مشمول دریافت پاداش ‌‌‌می‌‌‌شوند. برنامه دوم در این طرح، کاهش بار برنامه‌ریزی‌شده در ساعات اوج بار مصرف است. در این برنامه که دوره همکاری آن از ۱۶خردادماه تا ۱۵شهریورماه و حداکثر به مدت ۳۰۰ساعت برای هر صنعت ادامه دارد، مشترکان می‌‌‌توانند از دو بازه انتخابی ۱۲ تا ۱۸ و ۲۰ تا ۲۳ که ساعات اوج مصرف برق در شبکه هستند، یک‌بازه زمانی را برای همکاری انتخاب کنند. در این برنامه نیز دوره همکاری پنج‌روز غیرمستمر است و همکاری باید بیش از ۲ساعت باشد که در این بازه زمانی صنایع باید میزان مصرف برق خود را براساس جداولی که به همین منظور و براساس متوسط تقاضای مصرفی تهیه شده است، کاهش دهند. گام دوم این برنامه نیز دارای طرحی تشویقی است و اگر همکاری مشترک بین صنایع و وزارت نیرو در کل روزهای هفته در تیر و مردادماه انجام شود، مبلغ پاداش تا ۴۰‌درصد قابل افزایش است.

از دیگر برنامه‌های وزارت نیرو برای مدیریت بار مصرف شبکه سراسری در زمینه صنایع، کاهش یا قطع بار برنامه‌ریزی‌شده ۲۴ساعته است که بازه زمانی اجرای آن از ابتدای تیر تا نیمه مردادماه است و حداقل بازه زمانی همکاری نیز باید پنج‌روز غیرمستمر باشد. البته این طرح از انعطاف بیشتری برخوردار است و حداقل قدرت کاهش‌یافته برای هر مشترک همکاری متناسب با متوسط دیماند مصرفی و ضرورت‌های موجود در آن صنعت در نظر گرفته خواهد شد. برای مثال در صورت همکاری شرکت با این طرح می‌‌‌تواند روزهای جمعه یا تعطیلات رسمی از انرژی برق برای تولید استفاده کند. همچنین شرکت‌ها می‌‌‌توانند این همکاری را در خصوص مصرف بهینه برق فقط در ساعات ۱۰ صبح تا ۲۲ اجرا کنند. نکته بسیار مهم، گام سوم این برنامه این است که شرکت می‌‌‌تواند با توجه به نیاز شبکه سراسری یا محلی درخواست همکاری با وزارت نیرو را رد کند یا بپذیرد که البته در صورت همکاری مانند دوماده قبلی مشمول پاداش خواهد شد.

آخرین راهکار این طرح برای مصرف بهینه برق صنایع در تابستان، تعیین ساعت‌هایی خاص برای فعالیت است. در این طرح که مدت زمان اجرای آن از ابتدای تیر تا انتهای مردادماه است برای صنایع یک‌شیفت کاری در نظر گرفته شده است، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که صنایع همکار ساعت کاری خود را از ۶ صبح یا زودتر تا ۱۳ اجرا کنند و تقاضای مصرفی شرکت‌ها باید از ساعت ۱۳ تا ۱۷ نسبت به ساعت کاری روز حداقل ۷۰‌درصد کاهش یابد.  حداقل بازه زمانی همکاری در این طرح نیز پنج‌روز مستمر است و به ازای هر روز همکاری شرکت، چهار ساعت پاداش همکاری دریافت می‌کند.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند