تعداد پروانه‌های صنفی صادر شده در مدت مشابه سال گذشته (۷ ماهه ۱۳۹۸) ۲۱۹ هزار و ۴۴۵ فقره بوده است. همچنین در ۷ ماه امسال ۲۲ هزار و ۴۵ فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری دو میلیون و ۷۲۱ هزار میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال ۴۸۴ هزار و ۳۸۵ نفر صادر شد. بر این اساس صدور جواز تاسیس صنعتی از لحاظ تعدادی افزایش بیش از ۴۵ درصدی، از لحاظ پیش‌بینی سرمایه‌گذاری افزایش ۴۸ درصدی و از لحاظ پیش بینی اشتغال افزایش بیش از ۳۷ درصدی داشته است. دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود که در ۷ ماه سال ۱۳۹۸ تعداد جواز تاسیس صادره صنعتی ۱۵ هزار و ۱۸۹ فقره با پیش بینی سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیون و ۸۴۰ میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال ۳۵۲ هزار و ۸۴۹ نفر بوده است. در زمینه صدور پروانه بهره‌برداری نیز در ۷ ماه امسال ۳ هزار و ۶۶۵ فقره پروانه صادر شد که از لحاظ تعدادی افزایش ۱/ ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است. افزایش بیش از ۱۰۵ درصدی سرمایه‌گذاری پروانه بهره‌برداری این پروانه‌های بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری ۵۱۲ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۶۲ هزار و ۸۲۰ نفر بوده که به ترتیب از لحاظ سرمایه‌گذاری افزایش بیش از ۱۰۵ درصدی و از لحاظ اشتغال‌زایی افزایش بیش از ۱۴ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند