۱۳ اقدام در جهت مدیریت واردات کالا

ایسنا: معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران اقدامات صورت گرفته در راستای مدیریت واردات کالا به داخل کشور را که شامل ۱۳ مورد است تشریح کرد. محمدرضا مودودی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران در جهت مدیریت هدفمند واردات به کشور اظهار کرد: تهیه دستورالعمل جدید واردات ته‌لنجی و ارسال آن به هیات وزیران برای تصویب و طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های پیش‌بینی شده در آیین‌نامه‌های قانون (سامانه‌های انبارها و مراکز نگهداری کالا، شناسه و رهگیری کالا، تجارت داخلی و تجارت فرامرزی) از جمله اقدامات مهم برای مدیریت هدفمند واردات کالا به کشور طی سال جاری بود. وی افزود: علاوه بر این شناسایی مرزنشینان واقعی و صدور کارت الکترونیکی (شناسایی ۵/ ۶ میلیون نفر نسبت به ۹‌میلیون نفر اعلامی) ممنوعیت واردات کالاهای تولید داخلی از سوی دستگاه‌های دولتی و تشدید برخورد و مبارزه با واردات غیررسمی (قاچاق) از دیگر اقدامات انجام شده در راستای هدفمندسازی واردات کالا بود. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر این کاهش اقلام قابل ورود مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی، حذف ۳۴ بازارچه مشترک مرزی غیرفعال و تایید ۳۰ بازارچه فعال مرزی، تعدیل تعرفه‌های کالا (به‌ویژه کالاهای هدف قاچاق) برای جلوگیری از تشویق به واردات غیررسمی از دیگر اقدامات صورت پذیرفته است.