ایسنا: معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره‌ آخرین رقم تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی در قالب طرح رونق تولید، اظهار کرد: تاکنون در قالب طرح رونق تولید حدود ۱۵هزار واحد تولیدی در مجموع رقمی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند. به گفته محسن صالحی‌نیا، حدود نیمی از واحدهای تولیدی از طریق سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و مابقی از طریق مراجعه مستقیم به بانک‌ها اقدام کرده بودند. صالحی‌نیا درباره اینکه با پرداخت تسهیلات به نیمی از واحدهای تایید شده، بخش عمده‌ای از اعتبار در نظر گرفته شده مصرف شده و تنها ۵هزار میلیارد دیگر باقی است، ادامه داد: رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای این طرح یک رقم ثابت نیست و قابل افزایش است.