گروه صنعت و معدن: وزارت صنعت، معدن و تجارت گروه‌های صنعتی جذاب برای سرمایه‌گذاران با شروع سال ۹۵ را معرفی کرد. مطابق داده‌های منتشر شده از سوی این وزارتخانه، در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال، یک هزار و ۹۵۵ فقره جواز تاسیس برای سرمایه‌گذاران صنعتی صادر شده است. بر این اساس بیشترین تمرکز صدور جوازهای تاسیس در گروه‌های صنعتی «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها»، «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «محصولات فلزی فابریکی»، «فعالیت‌های بسته‌بندی»، «ساخت ماشین آلات و تجهیزات»، «ساخت منسوجات»، «ساخت فلزات اساسی»، «مبلمان و سایر مصنوعات»، «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» و «ماشین آلات و دستگاه‌های برقی» بوده است؛ با این شرایط می‌توان از این گروه‌ها به‌عنوان پرطرفدارترین صنایع داخلی یاد کرد.

مطابق اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۵، بیشترین تعداد جوازهای صادره مربوط به گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» با سهم ۷/ ۱۶ درصد از کل جوازهای صادره کشور است. بالاترین سهم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری، متعلق به گروه «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» به میزان ۵۱ درصد از کل جوازهای صادره کشور است. همچنین بیشترین میزان پیش‌بینی اشتغال با ۷هزار و ۲۹۷ نفر مربوط به گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» است. طی دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال، بیشترین تعداد جواز صادره نیز به استان‌های خراسان رضوی با ۲۱۵ فقره و یزد با ۱۷۵ فقره تعلق دارد. بیشترین سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده نیز در استان هرمزگان ثبت شده که سهم ۵/ ۵۴ درصدی از پیش‌بینی سرمایه‌گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. بعد از آن، استان‌های کهکیلویه و بویراحمد و تهران بالاترین ارقام متوسط سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده هر واحد را به خود اختصاص داده‌اند. در مدت زمان مورد بررسی، متوسط سرمایه‌گذاری به تعداد واحد، به میزان ۵/ ۱۰۱ میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۵/ ۸۱ میلیارد ریال) حدود ۵/ ۲۴ درصد افزایش یافته است. بررسی اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» همانند سال‌های گذشته به لحاظ تعداد بیشترین تقاضا را برای دریافت جواز تاسیس به خود اختصاص داده‌اند، با این وجود مقایسه تعداد جوازهای تاسیس صادر شده در این گروه در سال ۹۵ به نسبت سال ۹۴ حکایت از افت بیش از ۱۳ درصدی دارد. در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری، ۳۲۶ فقره جواز تاسیس در گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» صادر شده است، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته تعداد جوازهای تاسیس صادره در این گروه ۳۷۵ فقره بوده است. میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال پیش بینی شده در این گروه نیز به ترتیب با افت حدود ۲۷ درصد و ۲۳ درصد همراه بوده است. «سایر محصولات کانی غیرفلزی» دومین گروه صنعتی پرطرفدار از نگاه سرمایه‌گذاران است. در این گروه ۲۱۸ فقره جواز تاسیس صادر شده که البته نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افت ۵/ ۱۴ درصدی داشته است. صدور ۱۸۵ فقره جواز تاسیس، گروه «محصولات از لاستیک و پلاستیک» را در رده سوم صنایع پرطرفدار قرار داده است. در گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» نیز ۱۷۲ فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۲۱ درصدی داشته است. در دو گروه «محصولات فلزی فابریکی» و «فعالیت‌های بسته بندی» نیز به‌طور مساوی ۱۳۹ فقره جواز تاسیس صادر شده است. بعد از این گروه‌ها، «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات» در رتبه بعدی قرار گرفته است. در این گروه ۱۱۸ فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افت ۴ درصدی داشته است. «ساخت منسوجات» و «ساخت فلزات اساسی» نیز دو گروه صنعتی هستند که به‌طور مساوی ۷۴ فقره جواز تاسیس صنعتی برای آنها صادر شده است. این تعداد جواز تاسیس صادره در گروه «ساخت منسوجات» نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تغییری نداشته است، اما در گروه «ساخت فلزات اساسی» افت بیش از ۲۰ درصدی داشته است. در گروه «مبلمان و سایر مصنوعات» نیز ۷۲ فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۳۱ درصد رشد داشته است. میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال پیش‌بینی شده برای این تعداد جواز تاسیس نیز به ترتیب ۴۷ و حدود ۲۱ درصد رشد داشته است. «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» دیگر صنعت پرطرفدار صنعتی است که برای آن ۷۰ فقره جواز تاسیس صادر شده است. این تعداد جواز تاسیس در این گروه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. «ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی» نیز در طبقه‌بندی صورت گرفته دیگر صنعت جذاب برای سرمایه‌گذاران است که ۶۲ فقره جواز تاسیس در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال برای این گروه صادر شده است.

صنایع پرطرفدار سال 95