گروه صنعت و معدن: بررسی آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در سال گذشته در مجموع ۱۶ هزار و ۱۰ فقره جواز تاسیس صادر شده که در مقایسه با سال ۹۳ جوازهای صادره با افتی بالغ بر ۱۴ درصد همراه بوده است. افت صورت گرفته در صدور جواز تاسیس در حالی است که حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای جوازهای صادره با رشد ۵/ ۱۶ درصدی مواجه بوده است؛ روندی که می‌توان از آن به چرخش گرایش سرمایه‌گذاران به سمت صنایع بزرگ و سرمایه‌بر نام برد. روند گرایش سرمایه‌گذاران به سمت صنایع بزرگ از اوایل سال گذشته شکل گرفت و با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت تا پایان سال گذشته ادامه داشته است. با توافق ایران با ۶ قدرت جهانی، فعالان اقتصادی امیدوار به رشد صدور جوازهای تاسیس بودند که از آن می‌توان به آشتی سرمایه‌گذاران با بخش تولید یاد کرد؛ اتفاقی که با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته محقق نشده و ظاهرا سرمایه‌گذاران در انتظار تاثیر ملموس‌تر لغو تحریم‌های بین‌المللی هستند. علاوه بر جوازهای صادره که سال گذشته را با روند منفی طی کردند اشتغال پیش‌بینی شده نیز سال ۹۴ با افت ۵/ ۱۱ درصد همراه بوده است. روندی که ادامه آن می‌تواند دولت را در اهداف خود برای ایجاد اشتغال با مشکل مواجه کند.

براساس آمار اعلام شده حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای ۱۶ هزار و ۱۰ فقره طرحی که مجوز تاسیس دریافت کرده‌اند، حدود یک‌میلیون و ۱۹۵ هزار میلیارد ریال بوده که از رشد ۵/ ۱۶ درصدی حکایت دارد، اشتغال پیش‌بینی شده نیز برای سال ۹۴ برای ۳۸۳ هزار نفر بوده که در مقایسه با سال ۹۳ می‌توان گفت افتی ۵/ ۱۱ درصدی داشته است. از سوی دیگر، از میان ۲۷ گروه صنعتی در نظر گرفته شده در این بررسی ۱۸ گروه با رشد منفی از لحاظ دریافت تعداد جواز تاسیس مواجه بودند و تنها ۱۱ گروه توانستند رشد مثبت را در اخذ جواز تاسیس ثبت کنند.

با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت در سال ۹۴ بیشترین جواز صادره برای رشته فعالیت محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با ۲۶۴۶ فقره بوده و بیشترین پیش‌بینی میزان سرمایه‌گذاری به گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی با سرمایه‌ای حدود ۲۵۷ هزار میلیارد ریال اختصاص داشته است. داده‌های اعلام شده در کارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور جواز تاسیس در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ اگرچه بیانگر این است که «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» همانند سال‌های گذشته به لحاظ تعداد بیشترین تقاضا را برای دریافت جواز تاسیس به خود اختصاص داده‌اند، اما با بررسی درصد رشد سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ می‌توان گفت این گروه تنها رشد ۷/ ۰ درصدی برای اخذ جواز تاسیس را در سال ۹۴ تجربه کرده است؛ این در حالی است که «رشته ماشین آلات دفتری و حسابداری» با رشد ۶۸‌درصدی در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن بیشترین رشد را برای اخذ جواز تاسیس داشته است.

صنایع پرطرفدار

«محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها»، «سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «محصولات فلزی فابریکی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «سایر فعالیت‌های خدمات مهندسی»، «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات»، «ساخت منسوجات»، «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی»، «مبلمان و سایر مصنوعات» ۱۰ گروه صنعتی هستند که براساس آمار بیشترین جواز تاسیس برای آنها صادر شده است و با این شرایط می‌توان از این گروه‌ها به‌عنوان پرطرفدارترین صنایع داخلی یاد کرد. اگرچه ۱۰ گروه مذکور بیشترین درخواست برای اخذ مجوز تاسیس را در سال ۹۴ داشته‌اند، اما «ماشین آلات دفتری و حسابداری» با رشد ۶۸ درصدی، «پوشاک و عمل آوردن پوست‌خز» با رشد بالغ بر ۲۸ درصدی، «مبلمان سایر مصنوعات» با رشد ۱۱ درصدی، «تولید انرژی» با رشد بالغ بر ۱۰ درصدی و «محصولات از توتون و تنباکو» با رشد بالغ بر ۹ درصدی بیشترین رشد را برای دریافت جواز تاسیس نسبت به سال ۹۳ تجربه کرده‌اند.

براساس داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۴ در مجموع ۲ هزار و ۶۴۶ فقره جواز تاسیس برای گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی ۷/ ۰ درصدی داشته است. پیش‌بینی سرمایه‌گذاری برای این تعداد جواز نیز برابر با ۱۹۷ هزار میلیارد ریال و اشتغال پیش‌بینی شده نیز در حدود ۸۸ هزار و ۶۰۰ نفر بوده است.

برای گروه «سایر محصولات کانی غیرفلزی» نیز سال گذشته در مجموع هزار و ۹۲۴ فقره جواز تاسیس صادر شده که در مقایسه با سال ۹۳ جوازهای تاسیس صادره در این گروه افتی بالغ بر ۳۱ درصدی را تجربه کرده است. سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این بخش نیز حدود ۳۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۳ افتی حدودا ۴۴ درصدی داشته است. اشتغال پیش‌بینی شده نیز برای سایر محصولات کانی غیرفلزی برابر با ۳۲ هزار و ۸۳۳ نفر بوده که در این بخش نیز این گروه با افتی بالغ بر ۳۹ درصدی نسبت به سال ۹۳ روبه‌رو بوده است.

اما در گروه «محصولات از لاستیک و پلاستیک» که سومین گروه پرطرفدار در اخذ جواز تاسیس بوده است، در مدت زمان مورد بررسی هزار و ۷۳۸ جواز تاسیس برای آن صادر شده که در مقایسه با سال ۹۳ افتی بالغ بر ۹ درصد داشته است. سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این گروه نیز حدود ۷۸ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال ماقبل افتی نزدیک به ۳ درصدی را تجربه کرده است. اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز برابر با ۳۳ هزار و ۲۱۱ نفر بوده که افتی ۵/ ۷ درصدی در مقایسه با سال ماقبل آن داشته است.

«محصولات فلزی فابریکی» چهارمین گروه پرطرفدار در سال گذشته بوده، به‌طوری که برای این گروه هزار و ۲۵۲ فقره جواز تاسیس در سال ۹۴ صادر شده که در مقایسه با سال ۹۳ افتی در حدود ۱۲ درصد را تجربه کرده است. سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این گروه نیز در حدود ۳۵ هزار میلیارد ریال بوده که با وجود افت در صدور جواز تاسیس ۶/ ۲۲ درصد رشد داشته است. اما اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه بالغ بر ۲۲ هزار نفر بوده که در این بخش نیز این گروه افتی ۱۳ درصدی را نسبت به سال ۹۳ تجربه کرده است.

در عین حال برای گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» نیز در مدت زمان مورد بررسی هزار و ۱۸۹ فقره جواز تاسیس صادر شده که با وجود افت بالغ بر ۵ درصدی برای صدور جواز تاسیس برای این گروه، سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای آن بیشترین میزان در میان ۲۷ گروه صنعتی مورد بررسی بوده است. برای این گروه سرمایه‌گذاری در حدود ۲۵۶هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۳ رشدی ۸۲ درصدی را ثبت کرده است. اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز برخلاف مجوزهای صادره رشدی در حدود ۱۶ درصد داشته است.

اما در گروه «سایر فعالیت‌های خدمات مهندسی» که ششمین گروه پرطرفدار برای صدور جواز محسوب می‌شود، در سال ۹۴ در مجموع ۹۸۸ فقره جواز تاسیس شده که در مقایسه با سال ماقبل آن افتی بالغ بر ۵/ ۳۶درصد داشته است. سرمایه پیش‌بینی شده برای این گروه نیز در حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال بود که این بخش نیز از افت بی‌نصیب نبوده و افتی در حدود ۳۴ درصد را کارنامه خود ثبت کرده است، اما در بخش پیش‌بینی اشتغال نیز ۱۵ هزار و ۲۰۱ نفر برای این گروه در نظر گرفته شده که این بخش نیز از افت بی‌نصیب نبوده و در حدود ۳۸ درصد افت را ثبت کرده است.

برای گروه «ساخت ماشین آلات و تجهیزات» نیز در مدت زمان مورد بررسی ۹۸۳ فقره جواز تاسیس صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل جوازهای تاسیس صادره افتی در حدود ۱۳ درصد را تجربه کرده است. اما درخصوص سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این گروه نیز همانند «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با رشد همراه بوده، به‌طوری که این گروه در بخش سرمایه‌گذاری رشدی بالغ بر ۲۴‌درصد را تجربه کرده است. سرمایه پیش‌بینی شده برای این گروه برابر با ۳۳ هزار میلیارد ریال بوده است. اشتغال پیش‌بینی شده برای گروه «ساخت ماشین آلات و تجهیزات» نیز برابر با ۲۳‌هزار و ۶۶۳ نفر بوده که این گروه در این بخش افتی نزدیک به ۲ درصد داشته است.

برای گروه «ساخت منسوجات» نیز در این مدت در مجموع ۵۷۵ فقره جواز تاسیس صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افتی بالغ بر ۱۷ درصد را تجربه کرده است، از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این گروه نیز بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد ریال بوده که در این بخش نیز این گروه افتی بالغ بر ۲۴ درصد را تجربه کرده است، اما اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه برابر با ۱۱ هزار و ۷۵۸ نفر بوده که این بخش نیز از افت بی‌نصیب نبوده و افتی ۳۹‌درصدی را تجربه کرده است.

اما برای گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» نیز در سال ۹۴ در مجموع ۵۶۲ فقره جواز تاسیس صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل افتی بالغ بر ۶ درصد را تجربه کرده است. سرمایه پیش‌بینی شده برای این گروه نیز بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال بوده و اشتغال در نظر گرفته شده نیز برابر با ۱۰ هزار و ۲۲۷ نفر بوده است. در عین حال، برای دهمین گروه پرطرفدار «مبلمان و سایر مصنوعات» نیز سال گذشته ۵۲۶ فقره جواز تاسیس با سرمایه‌ای بالغ بر ۷ هزار میلیارد ریال صادر شده است. اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز برابر با ۷ هزار و ۶۴۴ نفر بوده است.

جوازهای صادره در استان‌ها

در بین استان‌های کشور و مناطق آزاد مورد بررسی در این گزارش، از میان ۱۶ هزار و ۱۰ فقره جواز تاسیس صادر شده در سال گذشته، بیشترین جواز صادره مربوط به استان آذربایجان شرقی با ۲ هزار و ۷۳ فقره جواز تاسیس صادره بوده است که با این شرایط می‌توان گفت ۹/ ۱۲‌درصد از کل جوازهای تاسیس صادره به این استان اختصاص داشته است. استان خراسان رضوی با هزار و ۳۶۷ فقره جواز در رتبه دوم قرار دارد که در مجموع جوازهای صادره تاسیس سهمی ۵/ ۸ درصدی را در اختیار داشته است. سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده جوازهای تاسیس صادره نیز برابر با یک میلیون و ۱۹۴ هزار میلیارد ریال بوده که استان البرز با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۱۲۱هزار میلیارد ریال در رتبه اول قرار دارد.

همچنین بیشترین پیش‌بینی اشتغال ایجاد شده در استان آذربایجان شرقی به تعداد ۶۴ هزار و ۹۶۳ نفر است و بیشترین رشد پیش‌بینی اشتغال نیز در استان‌های خراسان شمالی و لرستان مشاهده می‌شود. از سوی دیگر در بین مناطق آزاد، منطقه اروند بیشترین رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال پیش‌بینی شده را نسبت به مدت مشابه سال ماقبل داراست. علاوه بر موارد مذکور، سه منطقه آزاد چابهار، اروند و کیش به لحاظ درصدی بیشترین سهم را از مجوزهای صادره در سال ۹۴ از آن خود کرده‌اند.

معرفی کسب و کارهای جذاب 94