وی این گشایش ترافیکی را زمینه‌‌‌ساز ارتقای نقش بزرگراهی بزرگراه شهید باقری به عنوان یک شریان مهم شمالی- جنوبی در شرق تهران عنوان و اضافه کرد: بهره‌‌‌برداری از دوربرگردان جنوب خیابان جانبازان علاوه بر «ایمن‌‌‌سازی ترددها و روان‌‌‌سازی و رفع تداخلات ترافیکی»، «کاهش پیمایش‌‌‌های اضافی شهروندان» در شبکه معابر بزرگراهی را به دنبال خواهد داشت. حق‌بین در تشریح روند پیشرفت پروژه مذکور از اتمام عملیات اجرایی شیب‌راهه، نصب قرنیز و جدول‌‌‌کاری در جبهه شرقی این پروژه خبر داد و گفت: عملیات اجرایی شیب‌راهه غربی پل نیز به پایان رسیده و به‌زودی شاهد نصب قرنیز و اجرای جدول در این بخش خواهیم بود. معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از توسعه عملیات اجرایی در پروژه منتهی‌‌‌الیه شمالی بزرگراه شهید باقری نیز خبر داد و گفت: دسترسی‌‌‌ها در تقاطع بزرگراه شهید بابایی و شهید باقری، به عنوان یکی از مطالبات مهم ساکنان شرق تهران، کامل می‌شود تا امکان تردد به سمت غرب بزرگراه شهید بابایی از جنوب بزرگراه شهید باقری و همچنین تردد به جنوب بزرگراه شهید باقری از شرق بزرگراه شهید بابایی میسر شود.