وی با اشاره به اینکه باید روابط عمومی‌‌‌ها را جدی بگیرند، اظهار کرد: روابط عمومی پیشرفته، مدیریت و مهندسی ارتباطات هوشمند برای اقناع، اعتماد، نفوذ در جامعه، گسترش شبکه ارتباطی و افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان است. زارعان با تاکید بر اینکه روابط عمومی‌‌‌های هوشمند باید تخصصی عمل کنند، اظهار کرد: روابط عمومی‌‌‌ها قادر به حل‌‌‌وفصل دغدغه‌‌‌ها و مسائل ارتباطی سازمانی هستند، هوشمندی روابط عمومی‌‌‌ها در فراوانی اقدامات رسانه‌‌‌ای و اطلاع‌‌‌رسانی نیست، روابط عمومی‌‌‌ها باید منش اطلاع‌‌‌رسانی یک‌سویه و پلاکارد‌چسبانی‌‌‌های کلیشه‌‌‌ای را رها کنند و به روش‌‌‌شناسی مدیریت گذر از دغدغه‌‌‌ها و مسائل ارتباطی سازمان روی آورند؛ روابط عمومی تخصصی یعنی خوب شناساندن کارهای خوب سازمان به مردم و ارتباط با مردم، دیده شدن و مورد توجه قرار گرفتن.

زارعان گفت: در بخش کشاورزی نیز به این نکته توجه کنیم که مهم‌ترین عامل اثرگذار در این بخش، علاوه بر اقلیم و شرایط محیطی، عامل انسانی است به همین دلیل آگاه کردن جامعه و تنویر افکار عمومی در این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار است. روابط عمومی وظیفه بسیار سنگینی در حوزه منابع پایه که بستر تولید هستند دارد، بنابراین در این خصوص باید از ابزارها و فناوری‌‌‌های نوین ارتباطی و تولید هنرمندانه تولیدات متنوع چندرسانه‌‌‌ای و پتانسیل نهادهای مردمی در آگاه‌‌‌سازی و جلب مشارکت مردم برای جهش تولید و لزوم اقناع جامعه به حفظ و بهره‌‌‌برداری مطلوب از منبع خدادادی آب‌‌‌وخاک حداکثر بهره‌‌‌برداری را کرد.