بسته تشویقی  برای  فعالیت تاکسیرانان در خطوط پر ازدحام  پایتخت

وی افزود: تاکسیرانانی که مایل به همکاری و سرویس‌‌‌رسانی در این خطوط هستند، می‌توانند با ارسال عدد یک (۱) به سرشماره ۳۰۰۰۴۸۰۴۸ آمادگی خود را به سازمان تاکسیرانی اعلام کنند.

به گفته مالکی به ۵۰۰ نفر اول که نسبت به ثبت‌‌‌نام اقدام و بیشترین فعالیت را در خطوط پرازدحام شهر تهران داشته باشند طی مراسمی بسته‌های تشویقی اعطا می‌شود.