بازگشت غرفه‏‏‌های خیابان ۳۰ تیر با شکل جدید تا چهار ماه آینده

وی اضافه کرد: برای مثال بیمارستان سینا در این محدوده نگرانی‌هایی از دود و بوی غذا داشت و وزارت امور خارجه نیز در خصوص ترددها و دسترسی‌‌‌ها با مشکلاتی مواجه شده بود که نسبت به آن نگران بودند. از حدود سه ماه پیش مزایده این خیابان را برگزار کرده بودیم و قرارداد قبلی حدود دی‌‌‌ماه به اتمام رسیده بود. بنابراین با توجه به اینکه قرارداد را تمدید نکرده بودیم، پیمانکار موظف بود غرفه‌‌‌ها را جمع‌‌‌آوری کند.

مدیرعامل شرکت صنایع و ساماندهی مشاغل شهر تهران با اشاره به اینکه طرح مزایده‌‌‌ای که گذاشته شده به چند جلسه تخصصی نیاز داشت که در همین راستا با میراث فرهنگی و ذی‌نفعان این محدوده جلسات برگزار شد، افزود: چیدمان و شکل غرفه‌‌‌ها باید همخوانی با خیابان ۳۰ تیر داشته باشد و در همین راستا غرفه‌‌‌های صنایع دستی را به موزه‌‌‌های ملی نزدیک کردیم و غرفه‌‌‌های عرضه غذا را از این موزه فاصله دادیم و در نهایت ۳۰ غرفه در این خیابان دایر خواهد شد که ۱۰ غرفه به عرضه صنایع دستی و مابقی به عرضه غذا می‌‌‌پردازد. وی ادامه داد: در مورد بیمارستان سینا و در خصوص دود و بوی غذا نیز با توجه به جلسه مشترکی که برگزار شد، مقرر شد با جابه‌‌‌جایی غرفه‌‌‌ها و استفاده از فر معکوس این مشکل را حل و فصل کنیم که ظرف روزهای آینده ابلاغ قرارداد خیابان ۳۰ تیر به پیمانکار انجام می‌شود و از آن پس پیمانکار حدود چهار ماه فرصت دارد که کار را انجام دهد.