در همین حال تولید مسکن بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی نیز ‌‌‌از جمله چالش‌‌‌های طرح ‌‌‌نهضت ملی مسکن است. چرا که‌‌‌ نوع مصالح به کار رفته در این واحدها کاملا آلاینده هستند.

همچنین به سبک ‌‌‌و سیاق سابق که هر مترمربع معادل مصرف انرژی حاصل از مصرف یک بشکه نفت خام ‌‌‌است در حال تولید مسکن هستیم، این در حالی است که‌ ‌‌در سال آینده میلادی، باید جریمه ناشی از تولید آلایندگی‌‌‌ را به دلار به جامعه جهانی پرداخت کنیم.

البته به این میزان از مصرف انرژی ‌‌‌ و ‌‌‌تولید آلایندگی، باید میزان مصرف انرژی دوران بهره‌‌‌برداری را که از میانگین مصرف در جامعه جهانی بسیار بالاتر است را نیز بیفزاییم.

مصرف خانگی ما در زمان پیک مصرف گاز ‌‌‌یا برق حدود روزانه ۰.۲ معادل انرژی یک بشکه‌‌‌ نفت است، بنابراین چالش اصلی اساسا عدم‌تو‌‌‌جه به طراحی و ‌‌‌ساخت صنعتی مسکن ‌‌‌است. پاره‌‌‌ای از شرایط سیاسی، اقتصادی ‌‌‌ و‌‌‌ اجتماعی سبب شده است که در طرح نهضت ملی مسکن بیشتر به سمت ارائه آمارهای کمی گام برداشته شود.

کیفیت در طرح نهضت ملی مسکن فدای کمیت شده است ‌‌‌‌‌‌نتیجه ‌‌‌این ‌‌‌‌‌‌اقدامات در آینده مشخص ‌‌‌خواهد شد. نکته دیگر‌‌‌ در‌‌‌ طرح‌‌‌ نهضت ‌‌‌ملی مسکن، تامین مالی است .تامین مالی این پروژه از دو ‌‌‌‌‌‌بعد ‌‌‌مساله دارد.

از بعد تامین آورده، گروه‌‌‌های هدف این ‌‌‌طرح‌‌‌ به‌‌‌ دلیل اینکه آسیب‌‌‌پذیر هستند در تامین آورده دچار مشکل هستند، همچنین سیستم بانکی‌‌‌ نیز به تکالیف قانونی خود در پرداخت تسهیلات عمل نکرده است ‌‌‌ و‌‌‌ تخصیص تسهیلات به این پر‌‌‌وژه از سوی بانک‌‌‌ها با معضلات عدیده مواجه شده است.

نکته ‌‌‌حائز‌‌‌ اهمیت این است که حتی اگر‌‌‌ تسهیلات این طرح‌‌‌ از سوی متقاضیان و بانک‌‌‌ها به موقع پرداخت شود، جمع حاصل از آنها کفاف هزینه‌‌‌های ساخت واحدهای طرح‌‌‌ نهضت ملی مسکن را نخواهد داد؛ چرا که اولا ساخت این واحدها بیشتر از یکسال و‌‌‌ بعضا بیشتر از ‌‌‌دو سال زمان خواهد برد و ‌‌‌طی این بازه دو ‌‌‌تورم حداقل ۴۰درصدی‌‌‌ به‌‌‌ قیمت پایه ساخت تحمیل خواهد شد، ضمن اینکه ‌‌‌قیمت پایه ساخت، به ‌‌‌انضمام ‌‌‌دیگر هزینه‌‌‌های‌‌‌ ساخت شامل ‌‌‌طراحی، محوطه، نظارت، انشعابات و... سبب خواهد شد، هزینه‌‌‌های ساخت بیشتر از هزینه‌‌‌های پیش‌بینی شده‌‌‌ باشد.

راهکار‌‌‌ حل ‌‌‌این مساله در چیست؟ با استفاده از صنعتی‌‌‌سازی و با به‌‌‌کارگیری ‌‌‌مصالح ‌‌‌و ‌‌‌منابع کم‌‌‌انرژی ‌‌‌بر‌‌‌ و‌‌‌ سبک ‌‌‌نسبت ‌‌‌به ‌‌‌بهینه‌‌‌‌‌‌سازی مصرف انرژی ‌‌‌در ‌‌‌ساختمان‌‌‌ها گام ‌‌‌‌‌‌برداریم.

روش‌‌‌های‌‌‌ صنعتی ‌‌‌ضمن‌‌‌ اینکه ‌‌‌سبب ‌‌‌کاهش هدررفت منابع انرژی می‌شود ‌‌‌‌‌‌در عین ‌‌‌حال سبب ‌‌‌افزایش ‌‌‌کیفیت و کاهش ‌‌‌زمان ‌‌‌ساخت واحدها به ‌‌‌زیر یکسال‌‌‌  نیز می‌شود که ‌‌‌این مساله ضمن مدیریت هزینه‌‌‌های ‌‌‌ساخت سبب کاهش زمان تولید مسکن و ‌‌‌سریع‌‌‌سازی می‌شود.

در‌‌‌ همین‌‌‌ حال  باید ‌‌‌با استفاده از ‌‌‌منابع ‌‌‌مالی تعریف شده برای سرمایه‌گذاری، بهینه‌‌‌سازی مصرف ‌‌‌انرژی، کاهش تولید آلاینده‌‌‌ها یا‌‌‌‌‌‌ استفاده ‌‌‌از ‌‌‌ظرفیت شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان ‌‌‌نسبت‌‌‌ به کمک به‌‌‌ تامین بخشی از‌‌‌ هزینه‌‌‌های ‌‌‌ساخت مسکن اقدام کرد. با بهره‌‌‌گیری ‌‌‌از‌‌‌ ظرفیت‌‌‌های قانونی مبنی بر‌‌‌ افزایش‌‌‌ سقف ‌‌‌تسهیلات پروژه‌‌‌های صنعتی‌‌‌سازی ‌‌‌و ‌‌‌بهره‌‌‌گیری از مصالح دانش‌‌‌بنیان، امکان افزایش میزان نقدینگی ‌‌‌اولیه ‌‌‌ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن‌‌‌ فراهم می‌شود سپس با یک‌‌‌ برنامه‌‌‌ریزی دقیق و حساب شده با کمک‌‌‌ و همکاری همه‌جانبه سازندگان حرفه‌‌‌ای ‌‌‌ و‌‌‌ همچنین جذب متقاضیان واقعی مسکن، می‌توان چرخ‌‌‌ساخت طرح‌‌‌ نهضت ‌‌‌ملی مسکن را به حرکت درآورد. بی‌‌‌شک ‌‌‌مشارکت ‌‌‌سازندگان در ساخت، کسری بودجه‌‌‌ طرح‌‌‌ نهضت‌‌‌ ملی مسکن ‌‌‌را جبران خواهد کرد.