مدیرعامل جدید پالایش نفت تهران

مدیرعامل جدید شرکت پالایش نفت تهران پیش از این، مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان، عضو هیات‌مدیره شرکت پالایش نفت تهران، عضویت در کمیته استاندارد‌های ملی ایران، عضو هیات‌مدیره پلی اکریل ایران، مشاور در ساخت مینی پالایشگاه‌ها و سوابق پروژه‌ای در زمینه مدیریت مصرف آب در صنعت پالایش نفت را در کنار سوابق مدیریتی و تخصصی متعدد دیگر، در کارنامه کاری خود دارد.وی پیش از این در خصوص خودکفایی بنزین کشور با ارائه راهکارهای موثر و کارساز در سال ۱۳۸۹ موفق به دریافت لوح سپاس از رئیس‌جمهور وقت شد. یادآور می‌شود شرکت پالایش نفت تهران در آخرین روزهای سال گذشته با تصاحب سهم عمده شرکت پتروشیمی شازند و با برخورداری از ظرفیت انتقال محصولات بین دو مجموعه توانست گام بلندی در راستای پتروپالایشی شدن و ارزش آفرینی برای ذی‌نفعان خود بردارد.