تنها افزایش قیمتی که در سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد در خرداد بود و پس از آن هیچ تغییری در قیمت‌ها در هیچ یک از واحدهای تولیدی اتفاق نیفتاد. وی افزود: در سال‌های اخیر افزایش مستمر و بی‌‌‌رویه قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه تولید لوازم خانگی قیمت تمام‌‌‌شده کالاها را به شدت بالا برده است. عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی اراک ادامه داد: بخشی از ارز موردنیاز برای تولید لوازم خانگی از محل ارزهای ۴۲۰۰۰ تومانی تامین می‌‌‌شد اما تولیدکنندگان برای تامین بخشی دیگر مجبور به تامین مواد اولیه تولید با قیمت ارز در بازار آزاد هستند. رضوانی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت تمام‌‌‌شده لوازم خانگی به کاهش قدرت خرید مردم انجامیده است زیرا درآمد جامعه همگام با افزایش هزینه‌‌‌های تولید رشد نیافته و این موضوع در یک سال گذشته برجستگی بیشتری داشته است؛  در نتیجه اینها تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور امروز با مازاد تولید نسبت به تقاضا روبه‌‌‌رو هستند. وی در انتها گفت: در شرایط مازاد تولید داخلی صادرات هم عملی نیست چون قیمت تمام‌‌‌شده تولید در کشور به اندازه‌‌‌ای بالاست که امکان عرضه محصولات ایرانی با قیمت رقابتی در بازار جهانی لوازم خانگی از بین رفته است.