محمدرضا کشاورز با تبیین روندهای موجود در صنعت بیمه اتکایی کشور و همچنین تشریح برخی از برنامه‌‌های آتی بیمه اتکایی ایرانیان، آینده این شرکت را درخشان توصیف کرد. تحول مدل کسب و کار مبتنی بر دیتا، دستیابی به سهم بازار هدف‌‌گذاری شده و ارتقای بازده سرمایه‌گذاری‌‌ها از مهم‌ترین برنامه‌‌های بیمه اتکایی ایرانیان است که مورد توجه و استقبال صاحبان سهام قرار گرفت. همچنین، در مجمع عمومی فوق‌‌العاده بیمه اتکایی ایرانیان، پس از تشریح تغییرات عمده اساسنامه مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار توسط محمد رضا کشاورز، سهامداران موافقت خود را با اصلاح اساسنامه اعلام و آن را به تصویب رساندند.