قرار است در پایان عملیات اجرایی این پروژه و با بهره‌‌برداری از این طرح ظرفیت تولید متانول در پتروشیمی فن‌‌آوران ۷۰‌هزار تن افزایش یابد. شایان ذکر است منابع خوراک این افزایش تولید از محل جمع‌‌آوری گازهای خروجی از استک ریفرمر واحد متانول این مجتمع است که با بهره‌‌برداری از آن گام مهم و ارزنده‌‌ای در راستای عمل به مسوولیت‌‌های اجتماعی و استراتژی‌‌های مبتنی بر اصول توسعه پایدار و صیانت از محیط‌زیست برداشته خواهد شد. این پروژه بزرگ‌ترین طرح بازیافت دی‌اکسیدکربن کشور است که در روز شنبه دوازدهم اسفند سال ۱۴۰۲ وارد فاز اجرایی و عملیاتی شد.