شریفی با اشاره به فضای رقابتی صنعت بیمه خطاب به نمایندگان تصریح کرد: به برکت وجود شما عزیزان به حول و قوه الهی موفق به فروش بیش از ۵.۶همت بیمه‌نامه شدیم که امید است تا پایان سال این رقم به ۷۰همت برسد. وی ادامه داد: در کنار رقم فوق الذکر بیش از ۳۶همت خسارت پرداخت کردیم. مدیر عامل بیمه ایران به مزیت این شرکت نسبت به سایر شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: روزانه ۱۱۲میلیارد تومان خسارت به موقع و باکیفیت و با استفاده از ابزارهای بر خط به ایفای تعهدات خود می‌پردازد. وی اظهار امیدواری کرد: با ابزارهای برخط که در بیمه ایران از سال گذشته آغاز شده و امسال به بلوغ رسیده است، بتوانیم به رشد و تعالی دست یابیم که تمام همکاران و نمایندگان در رشد و تعالی آن نقش داشتند.

مدیر عامل بیمه ایران با اشاره به سامانه بر خط یادآور شد: این سامانه با نگاه تسهیل‌گری یک مزیتی برای بیمه ایران است که برای پیاده‌سازی آن از تمام نمایندگان و همکاران تشکر می‌کنم. شریفی همچنین به ۸۸۰۰میلیارد تومان زیان انباشته شرکت اشاره کرد و افزود: این زیان که از سال‌های گذشته در بیمه ایران وجود داشته به عقب‌ماندگی شرکت منجر می‌شود که این امر در ظرفیت نگهداری شرکت تاثیرگذار خواهد بود.  وی افزود: ۹۰درصد این زیان انباشته به‌خاطر بیمه شخص ثالث است که سهم آن را از ۵۸درصد سال گذشته توانستیم به ۵۵درصد امسال برسانیم که این امر به سوآوری و بهره‌وری شرکت منجر می‌شود. در نخستین جشنواره سراسری ستارگان فروش از ۳۱ستاره استانی و ۲۰ستاره کشوری تقدیر خواهد شد.