وی ادامه داد: طبق بخشنامه‌های سال جدید، بانک‌ها باید تسهیلات را محدود کنند و در صورت عدم ‌ایجاد گردش مالی، مقداری سپرده به صورت مسدودی در نظر بگیرند، این در حالی است که اکنون گردش مالی ما موجودی انبارمان است. دبیر انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی با بیان اینکه متاسفانه تامین مالی از سوی تمامی سیستم‌ها تعطیل است، اظهار کرد: به دلیل نابودی سرمایه مردم در بورس، اعتماد مردم از بورس نیز سلب شده که در این شرایط، تنها مکان امن، بانک‌هاست. جعفری گفت: بانک‌ها براساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی، درخواست ملک سهل الوصول به عنوان وثیقه دارند و ملک کارخانه مورد قبول بانک‌ها نیست. وی با اشاره به اینکه باید از دولت درخواست بازنگری در سیاست‌های تسهیلات تکلیفی را داشته باشیم، ادامه داد: باید با سیاست‌های اصلاحی دولت، انبساط پولی و مالی برای تولید ایجاد شود. دبیر انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی افزود: سیاست‌های انقباضی پولی- مالی تحمیلی بر بانک‌ها با وضعیت اقتصادی موجود، نتیجه‌ای جز تعطیلی تولید در شرایط کنونی تورم نخواهد داشت. جعفری اضافه کرد: این موضوع به شدت در صنایع غذایی تاثیرگذار بوده و باعث تعطیلی ۲۶واحد در دو ماه اخیر شده است. وی افزود: در اغلب بانک‌ها، سیاست‌های ابلاغی اعطای تسهیلات در دو محور گردش مالی و موجودی مانده کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بحث وثایق، نسبت به پارسال سختگیری بیشتری اعمال شده است.