طی سال گذشته ۱۶میلیارد و ۵۶۳میلیون دلار برای واردات کالاهای کشاورزی تامین ارز شده که حدودا ۸۴درصد از این ارز با نرخ ارز ترجیحی تامین ارز شده، سهم ارز نیمایی و ارز اشخاص در ارز تامین شده برای کالاهای حوزه کشاورزی حدودا به ترتیب ۱۱ و ۵درصد بوده است. همچنین ۴۴میلیارد و ۶۴۳میلیون دلار ارز برای پاسخ‌گویی به نیاز بخش صنعت اختصاص یافته که ۶۷درصد از این میزان ارز تامین شده با نرخ نیمایی ‌و ۳۱درصد از محل ارز اشخاص تامین ارز شده است. معادل ۲درصد از کل ارز تامین‌شده برای بخش صنعت از محل ارز ترجیحی تامین شد. این گزارش می‌افزاید سال گذشته مبلغ ۴میلیارد و ۳۹۶میلیون دلار ارز برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، شیرخشک، ماده اولیه دارو و ملزومات دارویی تامین شد که از این میزان ۳ میلیارد و ۷۵۱میلیون دلار با نرخ ترجیحی تامین شد که مبلغ یک‌میلیارد و ۲۱۰میلیون دلار از این مبلغ با نرخ یارانه‌ای ۴۲۰۰تومان پرداخت شد. خاطرنشان می‌شود طی این مدت ۶۲۳میلیون دلار از ارز تامین شده در حوزه بهداشت درمان و آموزش پزشکی با نرخ ارز نیمایی و ۲۲میلیون دلار نیز از محل ارز اشخاص تامین شد.

تخصیص و تامین ارز بر اساس ثبت سفارش‌های انجام‌شده توسط وزارتخانه متولی صورت پذیرفته و بانک مرکزی دخل و تصرفی در انتخاب نوع کالا، مقدار کالا و شخص واردکننده کالا و خدمات ندارد. همچنین دسته‌بندی کالاها در لیست منتشرشده بر اساس کد دورقمی تعرفه مندرج در ثبت سفارش انجام شده است. علاقه‌مندان می‌توانند جزئیات اطلاعات تامین ارز مرتبط با «وزارت صمت»، «وزارت جهاد کشاورزی» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در سال۱۴۰۲ را از سایت بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir مشاهده کنند.