در این طرح یک سبد ۱۱قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتوی تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه‌التفاوت قیمت سبد مبنای سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، بدین صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۵۰۷۴۳تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۳۰۰۵۲۳تومان از جیب خود پرداخت کند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۴۵۰۲۲۰تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌‌شود. اعتبار جدید (۲۲۰هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزارتومانی فعلی بوده و خانوار یارانه‌بگیر به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. این طرح در بستر شبکه ملی اعتبار و با عاملیت شرکت مجری طرح (فارا) و همکاری سایر دستگاه‌ها‌ اجرایی می‌شود. موارد زیر باید مدنظر قرار بگیرد: اعتبار جدید (۲۲۰هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزارتومانی فعلی بوده و میزان حمایت دولت از ۱۲۰هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰هزار تومان افزایش یافته است. (شرط خرید ۲۰۰هزار تومان جهت دریافت ۲۲۰تومان اعتبار تشویقی در این طرح حذف شده است.)