حذف کارت پایان خدمت از شروط دریافت وام فرزندآوری

بر این اساس، مبلغ وام فرزندآوری ۱۴۰۳ به‌ازای فرزند اول ۴۰میلیون تومان (سه‌ساله)، فرزند دوم ۸۰میلیون تومان (چهار‌ساله)، فرزند سوم ۱۲۰میلیون تومان (پنج‌ساله)، فرزند چهارم ۱۵۰میلیون تومان (شش‌ساله) و برای فرزند پنجم به بعد ۲۰۰ میلیون با بازپرداخت هفت‌ساله در نظر گرفته شده است. والدین می‌توانند برای دریافت این وام ابتدا با مراجعه به آدرس www.ve.cbi.ir، در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کرده و در مرحله دوم کد رهگیری از سامانه را دریافت کنند. پس از دریافت کد رهگیری، ۱۲ روز فرصت دارند به بانک مراجعه کرده و پس از مراجعه به بانک، متقاضیان برای تکمیل مدارک ۶۰ روز فرصت دارند تا مدارک موردنیاز را ارائه دهند./ایسنا