برنامه سال آینده دولت برای اشتغال

بازار کار کشور را که در سال‌های اخیر بررسی می‌کنیم، ۲۵درصد شاغلان کشور، فارغ التحصیل هستند. اما اشتغالی که تا کنون دولت ایجاد می‌کرده به کمتر از ۱۰درصد به فارغ‌التحصیلان اختصاص می‌یافت. او می‌گوید: امسال از همکارانمان در دستگاه‌های مختلف درخواست کردیم که باید خدمات اشتغال خود را به متوسط وضعیت بازار کار یعنی ۲۵درصد برسانند. اگر این اتفاق بیفتد حتما جامعه فارغ‌التحصیلان ما این را احساس خواهند کرد. احتمالا طرح‌هایی ایجاد خواهد شد که حتما فارغ التحصیلان در آنها اشتغال پیدا کنند. او در ادامه به وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز اشاره کرد و گفت: در پاییز ۱۴۰۲ نرخ بیکاری فارغ‌التحصلان ۱۱.۴درصد بوده است.

نرخ مشارکت فارغ‌التحصیلان کاردانی در سال ۱۴۰۱ معادل ۵۰درصد و نرخ بیکاری آنها ۱۰درصد، نرخ مشارکت فارغ‌التحصیلان کارشناسی حدود ۴۸درصد و نرخ بیکاری آنها ۱۵درصد، نرخ مشارکت فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد بالای ۶۸درصد و نرخ بیکاری آنها نزدیک به ۹درصد، نرخ مشارکت فارغ‌التحصیلان دکتری بالای ۷۰درصد و نرخ بیکاری آنها سه‌درصد ثبت شده است. یعنی طبق برآوردهای مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۵هزار فارغ‌التحصیل دکتری داشتیم که موفق به پیدا کردن شغل نشدند. او اظهار کرد: بالا بودن مشارکت فارغ‌التحصیلان  نشان می‌دهد که آنها وارد بازار کار می‌شوند و امید دارند که شغل پیدا کنند. او عنوان کرد: سال آینده برای دستگاه‌های مختلف کشور، سال ایجاد اشتغال برای فارغ‌‌التحصیلان است. درحال به‌روز‌رسانی سامانه‌ها و مدل تخصیص سیاست‌های بازار کار در قالب مشوق‌های بیمه‌ای،‌ معافیت‌های بیمه‌ای، کارورزی و یارانه و دستمزد هستیم که فارغ‌التحصیلان از این امکانات به صورت مستقل استفاده کنند./تسنیم