دکتر نیلی با مشارکت فعالانه در ایجاد دانشکده اقتصاد و مدیریت در دانشگاه شریف سرمایه‌ فکری بزرگی برای اقتصاد ایران فراهم آورده است. به علاوه سخنرانی‌های ایشان در دانشگاه شریف، در دانشجویان رشته‌های مهندسی برای تفکر در مورد مسائل اقتصادی اشتیاق و علاقه ایجاد کرده است. من در کلاس‌های اقتصاد ایران به طور وسیعی از مقالات دکتر نیلی بهره برده‌ام. در هر نیمسال از دانشجویان می‌خواهم که مقالات تعیین‌شده را در کلاس ارائه کنند و موضوعات را با دانشجویان به بحث و گفت‌وگو گذارند. بیان روشن و قلم روان دکتر نیلی فهم مسائل پیچیده‌ اقتصاد ایران را برای دانشجویان آسان می‌کند. به طور مشخص دکتر نیلی سال‌هاست که در مورد ابربحران‌های اقتصاد ایران می‌نویسد و سخنرانی می‌کند، ولی به زنگ‌‌خطرهایی که از سوی دکتر نیلی و دیگر اقتصاددانان به صدا درآمده توجهی نمی‌شود. گاه دانشجویان سوال می‌کنند که آیا مسوولان از این بحران‌ها خبر ندارند؟

یکی از مقالات دکتر نیلی که در سال‌های دهه‌ ۱۳۸۰ در کلاس ارائه شد، مقاله‌ «چهار فصل اقتصاد ایران» بود. در این مقاله پس از تحلیل چالش‌های اقتصادی و اظهار نگرانی از آینده، در پایان وضعیت کشور به روستایی تشبیه شده که در معرض سیل است و کسی که سیل را دیده فریاد می‌زند سیل سیل، ولی مردم روستا بی‌توجه به هشدارهای این فرد، سنگ‌های کنار رودخانه را به سوی یکدیگر پرت می‌کنند. بازنشستگی دکتر نیلی قطعا به معنای گشودن باب پژوهش‌های گسترده‌تر از سوی ایشان با همکاری اقتصاددانان جوان است. اطمینان دارم که در سال‌های طولانی کشور ایران، کارشناسان و پژوهشگران حوزه اقتصاد از کتاب‌ها، مقالات و سخنرانی‌های ارزشمند دکتر نیلی بهره خواهند برد.