فراستی هم به صف حامیان پزشکیان پیوست/برای ایران و ایرانیان احساس خطر کرده‌ام

متن فراستی با هشتگ نه به جلیلی به شرح زیر است:

احساس خطر برای ایران و ایرانیان

محفل حجتیه باند احمدی نژاد مشایی و حلقه پایداری چیها جلیلی را محاصره کرده اند.

ترهات ضدانسانی سخنگوی ستاد انتخاباتی اش علیه زنان و دختران و پسران میهن اظهارات فاشیستی و نفرت انگیز رئیس ستاد او هتاکی شوکر زدن به مردم در خیابان و... دستاورد «دولت در سایه» جلیلی است.

سیاستهای لیبرالیسم خشن اقتصادی توام با رشد سرسام آور تورم و گرانی های کمرشکن علیه ما ادامه رانت خواری و فسادهای مالی، کاسبان تحریم گسترش اختناق و سرکوب آزادیهای فردی و اجتماعی با لفاظیهای انقلابی گری «حامی مستضعفان» وضعیت امروز جامعه را بس بحرانی و خطرناک تر می کند.

باید ایستاد سکوت دیگر جایز نیست.

در دور اول انتخابات شرکت نکردم اما اکنون به دلایل بالا وظیفه عاجل ملی خود میدانم که برای برون رفت از این وضعیت اسفبار اضطراری به پزشکیان رای دهم صرف نظر از اینکه نه اصلاح طلبم و نه اصولگرا به پزشکیان رای میدهم با حفظ نگاه نقادانه خود

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.