توضیحات معاون شرکت نفت درباره قرارداد جنجالی کرسنت

محسن قمصری، درباره در ارزیابی قرارداد گازی با کشور امارات با عنوان کرسنت اظهار داشت: مطلب مهم در قضیه کرسنت این است که طرف ایرانی مخالف اجرایی شدن این قرارداد به دلیل شکاف در مسائل داخلی بود و با صرف هزینه‌هایی که کردند؛ توانستند این قضیه را در داخل کشور به نشریات و رسانه‌ها بکشانند و شروع به تبلیغات بر ضد قرارداد کردند.

وی افزود: هدف مخالفان قرارداد کرسنت مشخص بود؛ آنها باتوجه به شرایط سیاسی کشور تبلیغات علیه این قرارداد براه انداخته و برخی اخبار نادرست را مطرح کردند که باعث شد که مدیران وقت بنا به ملاحظات سیاسی نتوانند روی این قضیه درست عمل کرده و به تدریج کار به اینجا کشید که منتج به عدم اعمال تعهدات قراردادی از سوی ایران شد.

مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: کارشکنی‌هایی که برخی داخل ایران علیه قرارداد کردند درواقع به نفع کشور امارات شد. زیرا طرف اماراتی با برنامه‌ریزی قبلی که داشت؛ توانست موضوع را به دادگاه بکشاند و حکم بگیرد به این ترتیب هم توانست ما را در دادگاه محکوم کند و خسارت بگیرد و هم توانست در این مدت که ما مشغول عملیات در این میدان مشترک بودیم؛ حفاری‌هایی سمت امارات انجام دهد و براحتی گاز را به صورت رایگان برداشت کرده و تصرف کند. 

وی تاکید کرد: قراراد کرسنت مشکلی نداشت و در زمان خود و با قیمت‌های روز گاز؛ قرارداد خوبی محسوب می‌شد. مشکل قرارداد منازعات سیاسی است که مدیران وقت باهم داشتند و به دلیل شرایطی که وجود داشت تصمیمات درست اتخاذ نشد و این امکان را به طرف اماراتی دادیم که بتواند به مقاصد خود برسد. 

قمصری با بیان اینکه کرسنت فی‌نفسه قراراد خوبی بود که می‌توانست اجرا شود و منافع کشور را تامین کند، گفت: درواقع در بخشی از قرارداد بنا بود ما گازی را که سوزانده می‌شود؛ بفروشیم و قیمت هم باتوجه به نرخ روز تعیین شده بود، اما شیطنتی که برخی‌ها در داخل کردند این بود که از شرایط سوءاستفاده کرده و قضیه را به نشریات و رسانه‌ها کشاندند تا با شلوغ‌کاری، مدیران ما نتوانند به‌جا و به‌موقع از فرصت استفاده کنند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.